Chỉ có khách hàng mới

CÓ ĐƯỢC MỘT Đặt cược miễn phí $ 50
Với tiền gửi đầu tiên.*

Thêm vào đó, nhận tiền thưởng tiền gửi lên tới $ 1.000.

Đăng ký cho tôi
Chỉ có khách hàng mới

CÓ ĐƯỢC MỘT Đặt cược miễn phí $ 50
Với tiền gửi đầu tiên.*

Thêm vào đó, nhận tiền thưởng tiền gửi lên tới $ 1.000.

...Đọc thêm

Ở đây làm thế nào nó hoạt động!

1.

Tạo một tài khoản SPORTSBOOK DRAFTKKS mới

2.

Thực hiện tiền gửi đầu tiên của bạn (tối thiểu $ 5).


3.

Nhận đặt cược miễn phí $ 50 của bạn, ngay lập tức!

Ở đây làm thế nào nó hoạt động!

1.

Tạo một tài khoản SPORTSBOOK DRAFTKKS mới

2.

Thực hiện tiền gửi đầu tiên của bạn (tối thiểu $ 5).


3.

Nhận đặt cược miễn phí $ 50 của bạn, ngay lập tức!