kqbd truc tiep Doanh thu đánh bạc của Hoa Kỳ: Cá cược thể thao và iGaming

Được viết bởi
Eric Ramsey
Ảnh của Eric Ramsey
Được viết bởi Eric Ramsey

thực tế kiểm tra-iConThực tế được kiểm tra bởi
Emma Trotter
Ảnh của Emma Trotter
Thực tế được kiểm tra bởi Emma Trotter

Cờ bạc mở rộng đang mở cơ hội doanh thu mới cho các nhà khai thác và chính phủ.

Hơn hai chục khu vực pháp lý của Hoa Kỳ, bao gồm cả thủ đô của quốc gia, hiện điều chỉnh cá cược thể thao và/hoặc trò chơi sòng bạc trực tuyến dưới dạng này hay hình thức khác. Phần lớn sự mở rộng nhanh chóng gần đây bắt nguồn từ việc nhận ra rằng các hoạt động pháp lý này có thể tạo ra - và đang tạo ra - doanh thu thuế đáng tin cậy cho các quốc gia này với các ngành công nghiệp hiện đại hóa.

Ở đây, cách chúng tôi xác định các thuật ngữ chúng tôi sử dụng trong suốt trang này và trên phần còn lại của báo cáo của chúng tôi:

  • Xử lý: Tổng số tiền đặt cược
  • Doanh thu: Tổng doanh thu chơi game; Xử lý trừ các khoản thanh toán
  • Tổ chức: Tỷ lệ phần trăm của tay cầm won (hoặc bị mất) bởi các nhà khai thác
  • Thuế: Thuế nhà nước và địa phương kết hợp cộng với các khoản thanh toán phi thuế khác

Phần trên cùng của trang này liên quan đến cá cược thể thao; Dữ liệu sòng bạc và poker trực tuyến có thể được tìm thấy ở phía dưới.

Doanh thu cá cược thể thao Hoa Kỳ - Tổng số trọn đời

137019946639
Đô la đánh cược thể thao

Tổng số tay cầm

9838525644
Đô la doanh thu cá cược thể thao gộp

Tổng doanh thu

1488824337
Đô la thuế cho chính quyền tiểu bang và địa phương

Tổng số thuế

Những con số này phản ánh hoạt động trên các thị trường được quy định của Hoa Kỳ từ tháng 6 năm 2018 cho đến tháng gần đây nhất của báo cáo. Một số tháng gần đây nhất phản ánh dữ liệu không đầy đủ dựa trên lịch báo cáo trong mỗi khu vực tài phán. Phần này được làm mới liên tục với thông tin mới và được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 7 năm 2022.

Sử dụng các thả xuống dưới đây để biết thêm chi tiết.

Đồ thị

Biểu đồ - Dòng thời gian của doanh thu cá cược thể thao

Dữ liệu theo tháng

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 6 năm 2018$ 309,695,659$ 24,630,9158,0%$ 2,221,650
Tháng 7 năm 2018$ 294,006,820$ 8,433,9942.9%$ 926,804
Tháng 8 năm 2018$ 359,275,692$ 23,625,8816,6%$ 2,524,419
Tháng 9 năm 2018$ 817,681,310$ 95,358,43411,7%$ 12,245,073
Tháng 10 năm 2018$ 854,014,077$ 45,832,3915,4%$ 5,217,752
Tháng 11 năm 2018$ 996,071,884$ 54,349,3235.5%$ 6,272,898
Tháng 12 năm 2018$ 990,933,059$ 82,266,9238,3%$ 11,262,831
Tháng 1 năm 2019$ 1,002,092,655$ 43,052,3274.3%$ 6.529,559
Tháng 2 năm 2019$ 881,756,490$ 51,972,7155,9%$ 4,515,655
Tháng 3 năm 2019$ 1,095,599,580$ 79,856,3637,3%$ 10,746,670
Tháng 4 năm 2019$ 731,628,959$ 52,524,0997,2%$ 7,496,899
Tháng 5 năm 2019$ 724,074,602$ 32,939,8004,5%$ 4,843,870
Tháng 6 năm 2019$ 685,786,299$ 34,150,0115,0%$ 4,727,521
Tháng 7 năm 2019$ 581,017,296$ 37,075,7606,4%$ 5,068,934
Tháng 8 năm 2019$ 750,692,735$ 62,738,9538.4%$ 8,243,580
Tháng 9 năm 2019$ 1,381,692,847$ 143,317,49710,4%$ 21,232,130
Tháng 10 năm 2019$ 1,559,104,891$ 155,108,6429,9%$ 22,455,266
Tháng 11 năm 2019$ 1,877,044,887$ 113,770,9976,1%$ 18,117,771
Tháng 12 năm 2019$ 1,870,346,374$ 114,143,4146,1%$ 17,343,390
Tháng 1 năm 2020$ 1,800,052,757$ 139,845,8807,8%$ 24,031,829
Tháng 2 năm 2020$ 1,731,395,665$ 84,328,3304,9%$ 10,269,809
Tháng 3 năm 2020$ 612,379,377$ 35,297,0335.8%$ 6,971,328
Tháng 4 năm 2020$ 167,875,839$ 9,762,3185.8%$ 2,025,900
Tháng 5 năm 2020$ 315,226,816$ 25,350,1158,0%$ 4,337,748
Tháng 6 năm 2020$ 447,471,765$ 29,732,4156,6%$ 5,615,159
Tháng 7 năm 2020$ 906.977.542$ 72,384,3218,0%$ 10,714,112
Tháng 8 năm 2020$ 2,191,502,046$ 129,734,7405,9%$ 19,167,135
Tháng 9 năm 2020$ 2,875,270,552$ 156,615,1695,4%$ 20,297,227
Tháng 10 năm 2020$ 3,276,726,385$ 291,317,9098,9%$ 46,312,442
Tháng 11 năm 2020$ 3,484,288,518$ 309,007,0138,9%$ 52,721,047
Tháng 12 năm 2020$ 3,797,269,693$ 277,472,2507,3%$ 44,608,020
Tháng 1 năm 2021$ 4,370,440,098$ 378,653,2488,7%$ 54,670,403
Tháng 2 năm 2021$ 4,013,657,606$ 225,993,4595,6%$ 30,225,098
Tháng 3 năm 2021$ 4,629,130,324$ 357,366,0257,7%$ 45,746,318
Tháng 4 năm 2021$ 3,703,934,150$ 283,202,9027,6%$ 40,798,510
Tháng 5 năm 2021$ 3,714,799,742$ 273,387,6157,4%$ 39,749,611
Tháng 6 năm 2021$ 3,676,060,039$ 335,905,7869.1%$ 49,274,416
Tháng 7 năm 2021$ 2,799,391,495$ 268,126,2309,6%$ 37,433,765
Tháng 8 năm 2021$ 3,071,879,791$ 224,622,6737,3%$ 29,074,519
Tháng 9 năm 2021$ 5,491,749,708$ 450,808,8368.2%$ 51,726,946
Tháng 10 năm 2021$ 7,546,972,781$ 448,627,6935,9%$ 53,430,386
Tháng 11 năm 2021$ 7,405,646,047$ 725,367,3329,8%$ 98,075,998
Tháng 12 năm 2021$ 7,339,249,862$ 381,007,3705,2%$ 38,567,172
Tháng 1 năm 2022$ 9,749,393,395$ 637,441,7846,5%$ 129,905,484
Tháng 2 năm 2022$ 7,939,395,270$ 391,977,0164,9%$ 70,261,821
Tháng 3 năm 2022$ 9,262,232,893$ 623,987,5346,7%$ 118,579,271
Tháng 4 năm 2022$ 7,476,148,218$ 527,193,5717,1%$ 110,986,657
Tháng 5 năm 2022$ 5,460,912,149$ 488,860,6419.0%$ 107,054,369
Tổng cộng$ 137,019,946,639$ 9,838,525,6447,2%$ 1,488,824,337
Data by State

Thị trườngXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Áo mới$ 27,919,016,223$ 1,876,046,8366,7%$ 257,938,784
Nevada$24,650,758,720$1,401,092,0005,7%$94,573,710
Pennsylvania$ 14,812,660,056$ 1,110,659,3477,5%$ 269,008,229
Illinois$ 12,261,761,165$ 909,544,1207,4%$ 142,366,176
Indiana$ 8,089,138,589$ 630,325,0327,8%$ 59,907,039
Newyork$7,895,333,588$577,743,2037,3%$277,019,190
Colorado$7,305,758,608$458,064,2716,3%$19,382,829
Michigan$ 6,283,227,391$ 497,075,8607,9%$ 16,306,734
Virginia$ 5,329,639,580$ 464.956.5638,7%$ 33,675,797
Tennessee$ 4,666,770,726$ 405,170,5758,7%$ 67,553,825
Arizona$ 4,002,466,928$ 297,918,2047,4%$ 12,090,848
Iowa$ 3,919,240,730$ 248,708,3146,3%$ 16,787,953
Mississippi$ 1,697,256,201$ 189,827,41211,2%$ 22,779,289
phia Tây Virginia$ 1,472,133,180$ 114,838,7787,8%$ 11,485,787
New Hampshire$1,395,381,720$91,005,1546,5%$42,026,457
đảo Rhode$ 1,163,771,102$ 99,158,3368,5%$ 50,570,751
Louisiana$ 1,007,680,459$ 108,150,57310,7%$ 12,673,778
Connecticut$ 982,549,333$ 83,176.5918,5%$ 7,805,586
Oregon$798,231,873$71,601,6779.0%?
Delaware$ 490,292,123$ 98,103,79820,0%$ 55,847,120
Quận Columbia$ 377,525,463$ 47,885,03012,7%$ 11,572,283
Arkansas$156,022,786$17,951,17511.5%$2,531,234
Maryland$ 155,639,687$ 18,343,79811,8%$ 2,693,739
Kazakhstan$ 96,669,074$ 8,957,6539,3%$ 326,459
Montana$85,197,105$11,593,42013.6%$1,844,226
Nam Dakota$ 5,824,230$ 627,92310,8%$ 56,513
Bắc Dakota----
bắc Carolina----
Wisconsin----
New Mexico----
Washington----
Tổng cộng$ 137,019,946,639$ 9,838,525,6447,2%$ 1,488,824,337

Doanh thu cá cược thể thao của tiểu bang

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 9 năm 2021$ 291,212,868$ 32,308,34211,1%$ 31,393
Tháng 10 năm 2021$ 486,097,352$ 37,510,3717,7%$ 1,022,841
Tháng 11 năm 2021$ 466,725,687$ 51,416,14311,0%$ 3,177,148
Tháng 12 năm 2021$ 499,213,733$ 39,822,9288,0%$ 1,723,902
Tháng 1 năm 2022$ 563,694,591$ 41,890,2007,4%$ 1,952,971
Tháng 2 năm 2022$ 491,665,554$ 25,629,8355,2%$ 670,686
Tháng 3 năm 2022$ 690,979,294$ 38,898,3935,6%$ 1,864,457
Tháng 4 năm 2022$ 512,877,848$ 30,441,9925,9%$ 1,647,450
Tổng cộng$ 4,002,466,928$ 297,918,2047,4%$ 12,090,848

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 7 năm 2019$ 416,160$ 76,88518,5%$ 9,995
Tháng 8 năm 2019$ 778,249$ 58,8587,6%$ 7,652
Tháng 9 năm 2019$ 2,252,196$ 183,0448.1%$ 23,796
Tháng 10 năm 2019$ 2,216,369$ 380,00617,1%$ 49,401
Tháng 11 năm 2019$ 2,978,235$ 181,4976,1%$ 23,595
Tháng 12 năm 2019$ 2,633,806$ 455,36817,3%$ 59,198
Tháng 1 năm 2020$ 2,587,732$ 254,8119,8%$ 33,263
Tháng 2 năm 2020$ 4,294,366$ 411,5899,6%$67,494
Tháng 3 năm 2020$1,588,403$222,37314,0%$38,310
Tháng 4 năm 2020$0$0-$0
Tháng 5 năm 2020$509-$115-22.6%-$ 15
Tháng 6 năm 2020$1,189$100,8%$1
Tháng 7 năm 2020$179,315-$19,633-10.9%-$2,552
Tháng 8 năm 2020$1,008,992$69,6256.9%$9,051
Tháng 9 năm 2020$3,958,748$397,09510,0%$51,622
Tháng 10 năm 2020$6,559,859$940,51314,3%$122,267
Tháng 11 năm 2020$6,288,249$975,98415.5%$126,878
Tháng 12 năm 2020$6,415,446$1,054,27316.4%$137,055
Tháng 1 năm 2021$7,187,194$1,383,24019,2%$180,474
Tháng 2 năm 2021$4,469,442$651,23914,6%$92,922
Tháng 3 năm 2021$5,947,427$805,18213,5%$130,877
Tháng 4 năm 2021$4,065,703$756,32818.6%$131,137
Tháng 5 năm 2021$3,687,207$506,14213,7%$81,710
Tháng 6 năm 2021$3,895,683$382,9409,8%$59,088
Tháng 7 năm 2021$2,908,833$449,04015.4%$58,375
Tháng 8 năm 2021$2,892,285$310,48110,7%$40,363
Tháng 9 năm 2021$7,007,774$809,40411,6%$105,223
Tháng 10 năm 2021$9,506,183$803,5678,5%$104,464
Tháng 11 năm 2021$8,380,191$1,623,43419.4%$211,047
Tháng 12 năm 2021$7,794,292$130,3051.7%$6,188
Tháng 1 năm 2022$8,775,932$1,181,33513,5%$153,574
Tháng 2 năm 2022$5,876,444$359,1036,1%$61,390
Tháng 3 năm 2022$10,686,501$791,8677,4%$119,671
Tháng 4 năm 2022$8,598,226$749,8108,7%$120,297
Tháng 5 năm 2022$10,185,647$615,5766.0%$117,426
Tổng cộng$156,022,786$17,951,17511.5%$2,531,234

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 5 năm 2020$25,621,762$2,565,72910,0%$96,538
Tháng 6 năm 2020$38,136,949$3,484,0159.1%$217,945
Tháng 7 năm 2020$59,183,620$5,196,5998,8%$241,731
Tháng 8 năm 2020$128,646,209$7,519,5995.8%$187,791
Tháng 9 năm 2020$207,655,943$4,166,3342.0%$69,772
Tháng 10 năm 2020$210,719,821$17,402,4098,3%$824,700
Tháng 11 năm 2020$231,238,842$18,354,6557,9%$793,820
Tháng 12 năm 2020$284,551,472$17,151,8676.0%$531,490
Tháng 1 năm 2021$326,903,462$23,144,5357,1%$1,195,774
Tháng 2 năm 2021$266,549,207$10,444,8103,9%$332,227
Tháng 3 năm 2021$300,990,842$20,365,1196,8%$1,060,854
Tháng 4 năm 2021$244,446,760$17,563,9397,2%$1,082,611
Tháng 5 năm 2021$248,968,193$15,129,1086,1%$633,896
Tháng 6 năm 2021$229,764,688$19,730,9578,6%$1,186,455
Tháng 7 năm 2021$181,327,995$15,652,4618,6%$999,111
Tháng 8 năm 2021$211,918,185$15,228,3437,2%$726,366
Tháng 9 năm 2021$408,314,625$22,658,6305.5%$483,048
Tháng 10 năm 2021$491,453,342$28,616,7085.8%$0
Tháng 11 năm 2021$475,441,229$36,781,8487,7%$1,981,640
Tháng 12 năm 2021$461,448,574$24,732,4875,4%$770,370
Tháng 1 năm 2022$573,720,213$34,640,2196.0%$1,447,952
Tháng 2 năm 2022$440,508,421$19,604,4904,5%$314,731
Tháng 3 năm 2022$505,611,080$28,238,1945,6%$1,313,076
Tháng 4 năm 2022$392,311,737$22,571,8875.8%$1,231,742
Tháng 5 năm 2022$360,325,438$27,119,3297,5%$1,659,189
Tổng cộng$7,305,758,608$458,064,2716,3%$19,382,829

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 10 năm 2021$54,641,474$5,567,54710,2%$512,951
Tháng 11 năm 2021$131,729,179$17,456,82313,3%$1,712,136
Tháng 12 năm 2021$150,073,755$10,242,8996,8%$929,336
Tháng 1 năm 2022$158,092,481$11,891,8087,5%$1,142,510
Tháng 2 năm 2022$ 115,619,953$ 5,844,2205,1%$ 501,516
Tháng 3 năm 2022$ 140,747,137$ 11,511,3888.2%$ 1,037,570
Tháng 4 năm 2022$ 116,465,199$ 10,353,8428,9%$ 988,263
Tháng 5 năm 2022$ 115,180,155$ 10,308,0648,9%$ 981.304
Tổng cộng$ 982,549,333$ 83,176.5918,5%$ 7,805,586

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 6 năm 2018$ 7,003,725$ 1.000.24714,3%$ 522,962
Tháng 7 năm 2018$ 8,214,765$ 527,1156,4%$ 275,671
Tháng 8 năm 2018$ 8,018,354$ 983,05212,3%$ 538,543
Tháng 9 năm 2018$ 23,257,965$ 7,807,51133,6%$ 4,703,849
Tháng 10 năm 2018$ 21,231,427$ 2,565,95712,1%$ 1,460,148
Tháng 11 năm 2018$ 24,206,090$ 2,505,84810,4%$ 1,155,765
Tháng 12 năm 2018$ 23,419,539$ 5,810,00724,8%$ 3,407,848
Tháng 1 năm 2019$ 14,130,069$ 2,687,37019,0%$ 1,516,520
Tháng 2 năm 2019$ 8,709,205-$ 616,941-7,1%-$ 483,414
Tháng 3 năm 2019$ 10,483,128$ 1,879,04517,9%$ 982,447
Tháng 4 năm 2019$ 6,088,183$ 703,73911,6%$ 367,524
Tháng 5 năm 2019$ 5,920,766$ 464.3357,8%$ 242,081
Tháng 6 năm 2019$ 6,325,464$ 533,3778.4%$ 278,491
Tháng 7 năm 2019$ 3,920,974$ 579,89714,8%$ 303,225
Tháng 8 năm 2019$ 4,745,747$ 586,05712,3%$ 290,170
Tháng 9 năm 2019$ 18,781,406$ 5,979,89531,8%$ 3,558,378
Tháng 10 năm 2019$ 16,066,023$ 4,640,77628,9%$ 2,691,088
Tháng 11 năm 2019$ 16,850,854$ 4,235,14825,1%$ 2,463,260
Tháng 12 năm 2019$ 20,466.561$ 4,174,86220,4%$ 2,324,290
Tháng 1 năm 2020$ 11,187,011$ 2,527,31222,6%$ 1,386,819
Tháng 2 năm 2020$ 7,279,650-$ 410,665-5,6%-$ 367.301
Tháng 3 năm 2020$ 3,877,068$ 653,12716,8%$ 340,952
Tháng 4 năm 2020$0$0--$ 104
Tháng 5 năm 2020$0$0--$ 15
Tháng 6 năm 2020$0$0--$ 33
Tháng 7 năm 2020$ 209,282$ 13,8456,6%$ 7.040
Tháng 8 năm 2020$ 2,957,634$ 419,56114.2%$ 220.175
Tháng 9 năm 2020$ 12,439,302$ 2,803,02222,5%$ 1,596,046
Tháng 10 năm 2020$ 17,086,034$ 4,945,18628,9%$ 2,877,725
Tháng 11 năm 2020$ 19,510,093$ 8,162,86141,8%$ 5,018,419
Tháng 12 năm 2020$ 15,696,681$ 4,408,08128,1%$ 2,645,802
Tháng 1 năm 2021$ 15,649,254$ 3,288,40521,0%$ 1,798,838
Tháng 2 năm 2021$ 7.519.710$ 679,0219.0%$ 313,006
Tháng 3 năm 2021$ 6,666,115$ 1,104,85916,6%$ 577,524
Tháng 4 năm 2021$ 5,470,520$ 1,023,19918,7%$ 534,814
Tháng 5 năm 2021$ 7,060,911$ 775,61111,0%$ 404,929
Tháng 6 năm 2021$ 5,958,137$ 737,98412,4%$ 385,357
Tháng 7 năm 2021$ 4,110,581$ 724,76517,6%$ 378.599
Tháng 8 năm 2021$ 5,251,471$ 541,62110,3%$ 269,110
Tháng 9 năm 2021$ 13,702,755$ 4,420,66132,3%$ 2,658,149
Tháng 10 năm 2021$ 22,238,321$ 4,635,19920,8%$ 2,625,850
Tháng 11 năm 2021$ 13,383,727$ 6,226,32546,5%$ 3,843,342
Tháng 12 năm 2021$ 12,638,955-$ 972,383-7,7%-$ 1,088,521
Tháng 1 năm 2022$ 12,637,103$ 2,716,34721,5%$ 1,989,974
Tháng 2 năm 2022$ 5,436,407$ 74,2971,4%$ 15,012
Tháng 3 năm 2022$ 5,157,583$ 632,53112,3%$ 331,496
Tháng 4 năm 2022$ 4,200,298$ 359,2418,6%$ 188,322
Tháng 5 năm 2022$ 5,127,275$ 566,48711,0%$ 296,948
Tổng cộng$ 490,292,123$ 98,103,79820,0%$ 55,847,120

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 5 năm 2020$ 9,723-$ 240-2,5%-$ 138
Tháng 6 năm 2020$ 223,730$ 36.98516,5%$ 21,267
Tháng 7 năm 2020$ 743.330$ 144,01919.4%$ 81,985
Tháng 8 năm 2020$ 11,262,442$ 1,703,41615,1%$ 302,459
Tháng 9 năm 2020$ 15,455,160$ 1,804,29911,7%$ 417,406
Tháng 10 năm 2020$ 18,491,984$ 3,484,94618,8%$ 712,904
Tháng 11 năm 2020$ 17,600,534$ 3,611,20020,5%$ 780.392
Tháng 12 năm 2020$ 16,696,995$ 2,708,65316,2%$ 654,293
Tháng 1 năm 2021$ 15,746,168$ 2,805,49317,8%$ 714,407
Tháng 2 năm 2021$ 15,303,079$ 1,333,0198,7%$ 418,447
Tháng 3 năm 2021$ 15,275,215$ 1,867,03412,2%$ 526,444
Tháng 4 năm 2021$ 10,746,937$ 2,087,24019.4%$ 463,216
Tháng 5 năm 2021$ 13,772,411$ 2,008,09114,6%$ 503,584
Tháng 6 năm 2021$ 19,518,408$ 2,191,48611,2%$ 465,194
Tháng 7 năm 2021$ 12,808,239$ 1,801,74814,1%$ 385,720
Tháng 8 năm 2021$ 12,445,312$ 1,492,90112,0%$ 294,946
Tháng 9 năm 2021$ 20,706,483$ 3,883,67418,8%$ 671,465
Tháng 10 năm 2021$ 26,332,228$ 1,570,6606.0%$ 460.630
Tháng 11 năm 2021$ 21,419,454$ 4,434,92220,7%$ 954,592
Tháng 12 năm 2021$ 19,220,227$ 1,398,7067,3%$ 456,087
Tháng 1 năm 2022$ 18,627,789$ 1,962,25610,5%$ 648,862
Tháng 2 năm 2022$ 19,072,856$ 740,5423,9%$ 283,248
Tháng 3 năm 2022$ 20,432,718$ 1,365,9966,7%$ 379,705
Tháng 4 năm 2022$ 18,379,904$ 1,431,2757,8%$ 429,384
Tháng 5 năm 2022$ 17,234,140$ 2,016,70911,7%$ 545,785
Tổng cộng$ 377,525,463$ 47,885,03012,7%$ 11,572,283

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 3 năm 2020$ 997,739$ 120,05412,0%$ 12,242
Tháng 4 năm 2020$0-$ 592-$0
Tháng 5 năm 2020$0$0-$0
Tháng 6 năm 2020$ 8,281,803$ 812,9019,8%$ 59,446
Tháng 7 năm 2020$ 52,524,612$ 4,769,1849.1%$ 585,623
Tháng 8 năm 2020$ 139,898,242$ 7,616,5485,4%$ 1,173,158
Tháng 9 năm 2020$ 305,223,938$ 11,754,5303,9%$ 1,107,906
Tháng 10 năm 2020$ 434,567,103$ 46,967,82310,8%$ 6,807,284
Tháng 11 năm 2020$ 449,239,162$ 36,974,4218.2%$ 6,618,259
Tháng 12 năm 2020$ 491,720,536$ 28,368,8465.8%$ 3,823,629
Tháng 1 năm 2021$ 581,553,300$ 49,365,4898,5%$ 7,670,847
Tháng 2 năm 2021$ 509,794,592$ 30,313,9135,9%$ 5,850,897
Tháng 3 năm 2021$ 633,614,957$ 49,884,4897,9%$ 7,141,198
Tháng 4 năm 2021$ 537,158,723$ 41,969,3067,8%$ 7,067,989
Tháng 5 năm 2021$ 507,279,761$ 36,554,9477,2%$ 5,854,318
Tháng 6 năm 2021$ 476,517,310$ 48,187,78210,1%$ 7,684,748
Tháng 7 năm 2021$ 369,134,820$ 37,292,35510,1%$ 6,058,779
Tháng 8 năm 2021$ 400,359,760$ 32,717,9348.2%$ 4,321,832
Tháng 9 năm 2021$ 596,455,693$ 44,579,5647,5%$ 6,450,631
Tháng 10 năm 2021$ 840,440,434$ 48,316,6445,7%$ 8,459,764
Tháng 11 năm 2021$ 779,853,367$ 78,227,18910,0%$ 12,693,515
Tháng 12 năm 2021$ 789,600,347$ 36,677,2074,6%$ 5,436,663
Tháng 1 năm 2022$ 867,505,495$ 59,343,3786,8%$ 10,687,455
Tháng 2 năm 2022$ 679,374,199$ 31,074,3814,6%$ 5,720,366
Tháng 3 năm 2022$ 971,278,389$ 79,421,0378.2%$ 9,758,140
Tháng 4 năm 2022$ 839,386,882$ 68,234,7918.1%$ 11,321,487
Tháng 5 năm 2022$0$0-$0
Tổng cộng$ 12,261,761,165$ 909,544,1207,4%$ 142,366,176

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 9 năm 2019$ 35,215,418$ 8,284,86223,5%$ 813,102
Tháng 10 năm 2019$ 91,697,395$ 10,629,47611,6%$ 1,096,160
Tháng 11 năm 2019$ 147,276,912$ 10,593,3217,2%$ 883,363
Tháng 12 năm 2019$ 161,806,795$ 12,069,2877,5%$ 1,139,147
Tháng 1 năm 2020$ 171,049,250$ 12,223,2227,1%$ 1,221,796
Tháng 2 năm 2020$ 187,186,221$ 10,381,9545.5%$ 1,053,811
Tháng 3 năm 2020$ 74,818,801$ 5,300,1917,1%$ 522,086
Tháng 4 năm 2020$ 26,304,128$ 1,629,5556,2%$ 148,189
Tháng 5 năm 2020$ 37,334,940$ 3,237,0318,7%$ 302,097
Tháng 6 năm 2020$ 29,783,582$ 2,543,8038,5%$ 277,600
Tháng 7 năm 2020$ 70,876,622$ 4,885,5146.9%$ 644,578
Tháng 8 năm 2020$ 169,018,238$ 12,601,8207,5%$ 934,314
Tháng 9 năm 2020$ 207,450,106$ 11,238,2655,4%$ 1,356,952
Tháng 10 năm 2020$ 230,932,251$ 25,094,81410,9%$ 2,005,347
Tháng 11 năm 2020$ 251,403,994$ 25,255,64110,0%$ 2,406,175
Tháng 12 năm 2020$ 313,112,473$ 22,003,6067,0%$ 2,292,472
Tháng 1 năm 2021$ 348,244,676$ 31,668,1789.1%$ 2,803,021
Tháng 2 năm 2021$ 273,893,073$ 15,867,1435.8%$ 1,610,811
Tháng 3 năm 2021$ 316,717,762$ 27,421,0088,7%$ 2,503,311
Tháng 4 năm 2021$ 236,403,308$ 19,690,3208,3%$ 1,907,522
Tháng 5 năm 2021$ 254,445,226$ 18,011,3397,1%$ 1,791,053
Tháng 6 năm 2021$ 246,321,671$ 26,748,80310,9%$ 2,420,541
Tháng 7 năm 2021$ 194,492,669$ 17,225,0368,9%$ 1,658,052
Tháng 8 năm 2021$ 215,636,824$ 16,704,4387,7%$ 1,571,080
Tháng 9 năm 2021$ 355,425,184$ 33,307,1069,4%$ 3,250,964
Tháng 10 năm 2021$ 461,131,242$ 27,838,4726.0%$ 2,597,357
Tháng 11 năm 2021$ 463,684,739$ 47,815,37710,3%$ 4,527,177
Tháng 12 năm 2021$ 463,015,613$ 26,007,1335,6%$ 2,448,195
Tháng 1 năm 2022$ 500,138,648$ 29,278,1775,9%$ 3,379,560
Tháng 2 năm 2022$ 409,109,104$ 22,396,1315.5%$ 1,611,037
Tháng 3 năm 2022$ 476,802,783$ 32,788,4546.9%$ 3,095,106
Tháng 4 năm 2022$ 360,023,255$ 27,634,0927,7%$ 2,722,456
Tháng 5 năm 2022$ 308,385,687$ 31,951,46610,4%$ 2,912,607
Tổng cộng$ 8,089,138,589$ 630,325,0327,8%$ 59,907,039

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 8 năm 2019$ 8,576,341$ 2,161,80725,2%$ 145,922
Tháng 9 năm 2019$ 38,545,352$ 4,959,74512.9%$ 334,783
Tháng 10 năm 2019$ 46.500.331$ 5,658,13112,2%$ 381,924
Tháng 11 năm 2019$ 59,344,806$ 3,599,7506,1%$ 242,983
Tháng 12 năm 2019$ 59,258,838$ 2,904,2574,9%$ 196,037
Tháng 1 năm 2020$ 58,027,141$ 3,232,6965,6%$ 218,349
Tháng 2 năm 2020$ 56,920,783$ 755,3341,3%$ 50,985
Tháng 3 năm 2020$ 19,585,711$ 1,185,8886,1%$ 80,047
Tháng 4 năm 2020$ 1,568,497$ 150,3319,6%$ 10,147
Tháng 5 năm 2020$ 6,976,637$ 501,0627,2%$ 33,822
Tháng 6 năm 2020$ 12,711,201$ 620,7404,9%$ 41,900
Tháng 7 năm 2020$ 22,859,622$ 2,244,0129,8%$ 151,471
Tháng 8 năm 2020$ 50,313,674$ 3,003,9036.0%$ 202,763
Tháng 9 năm 2020$ 72,397,241$ 5,167,8167,1%$ 348,828
Tháng 10 năm 2020$ 81,902,416$ 9,080,99511,1%$ 612,967
Tháng 11 năm 2020$ 87,169,919$ 8,144,0969,3%$ 549,726
Tháng 12 năm 2020$ 104,815,630$ 7.537.0047,2%$ 508,748
Tháng 1 năm 2021$ 149,524,789$ 11.343.3037,6%$ 765,673
Tháng 2 năm 2021$ 143,615,170$ 7,708,1485,4%$ 520.300
Tháng 3 năm 2021$ 161,439,561$ 13,454,1588,3%$ 908,156
Tháng 4 năm 2021$ 118,355,535$ 7,725,2726,5%$ 521,456
Tháng 5 năm 2021$ 114,882,963$ 6,133,4775,3%$ 414,010
Tháng 6 năm 2021$ 111,176,671$ 8,424,6997,6%$ 568,667
Tháng 7 năm 2021$ 89,960,118$ 8,112,9539.0%$ 547,624
Tháng 8 năm 2021$ 109,149,917$ 7,327,1636,7%$ 494,584
Tháng 9 năm 2021$ 216,116,399$ 11,135,5165,2%$ 751,647
Tháng 10 năm 2021$ 285,532,771$ 10,840,9683.8%$ 731,765
Tháng 11 năm 2021$ 287,436.570$ 19,935,5586.9%$ 1,345,650
Tháng 12 năm 2021$ 266,518,049$ 13,371,1975,0%$ 902,556
Tháng 1 năm 2022$ 303,327,688$ 14,269,5574,7%$ 963,195
Tháng 2 năm 2022$ 215,921,313$ 8,579,1004.0%$ 579,089
Tháng 3 năm 2022$ 233,525,474$ 14,411,0466,2%$ 972,746
Tháng 4 năm 2022$ 177,370,317$ 12.398.2437,0%$ 836,881
Tháng 5 năm 2022$ 147,913,284$ 12,630,3878,5%$ 852,551
Tổng cộng$ 3,919,240,730$ 248,708,3146,3%$ 16,787,953

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 11 năm 2021$ 27,871,038$ 5,685,70620,4%$ 568,571
Tháng 12 năm 2021$ 39,517,545$ 4,380,70011,1%$ 438,070
Tháng 1 năm 2022$ 89,757,060$ 7,992,5408,9%$ 533,259
Tháng 2 năm 2022$ 238,413,596$ 27,316,41911.5%$ 2,421,487
Tháng 3 năm 2022$ 232,730,341$ 30,943,06313,3%$ 3,413,595
Tháng 4 năm 2022$ 208,255,060$ 6,140,8432.9%$ 2,573,658
Tháng 5 năm 2022$ 171,135,819$ 25,691,30215,0%$ 2,725,138
Tổng cộng$ 1,007,680,459$ 108,150,57310,7%$ 12,673,778

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 12 năm 2021$ 16,552,430$ 3,170,00119,2%$ 469,297
Tháng 1 năm 2022$ 32,530,831$ 4,375,31613,4%$ 644,098
Tháng 2 năm 2022$ 25,526,148$ 955,3773,7%$ 134,628
Tháng 3 năm 2022$ 31,025,892$ 3,927,57312,7%$ 577,019
Tháng 4 năm 2022$ 26,908,845$ 2,838,50110,5%$ 415,801
Tháng 5 năm 2022$ 23,095,542$ 3,077,03113,3%$ 452,897
Tổng cộng$ 155,639,687$ 18,343,79811,8%$ 2,693,739

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 3 năm 2020$ 593,956$ 105,54817,8%$ 8,866
Tháng 4 năm 2020$0$0-$0
Tháng 5 năm 2020$0$0-$0
Tháng 6 năm 2020$0$0-$0
Tháng 7 năm 2020$0$0-$0
Tháng 8 năm 2020$ 15,744,256$ 1,977,05212,6%$ 166,072
Tháng 9 năm 2020$ 33,503,929$ 4,376,40713.1%$ 367,618
Tháng 10 năm 2020$ 46,120,824$ 7.596.97216,5%$ 638,146
Tháng 11 năm 2020$ 25,080,140$ 2,337,6389,3%$ 196,362
Tháng 12 năm 2020$ 9,720,393$ 1,883,24019.4%$ 158,192
Tháng 1 năm 2021$ 150,849,896$ 17,423,56411,6%$ 452.998
Tháng 2 năm 2021$ 325,569,037$ 9.395.3022.9%$ 142,993
Tháng 3 năm 2021$ 383,691,892$ 35,238,5939,2%$ 785,423
Tháng 4 năm 2021$ 274,212,630$ 21,922,9618,0%$ 442.397
Tháng 5 năm 2021$ 257,748,035$ 21,228,7148.2%$ 762,032
Tháng 6 năm 2021$ 259,503,546$ 27,244,49410,5%$ 1,120,432
Tháng 7 năm 2021$ 206,267,088$ 20,766,25510,1%$ 864,014
Tháng 8 năm 2021$ 208,565,955$ 17,536,3328.4%$ 679,308
Tháng 9 năm 2021$ 386,780,231$ 27,135,3517,0%$ 717,728
Tháng 10 năm 2021$ 497,565,425$ 26,947,2895,4%$ 775,077
Tháng 11 năm 2021$ 500,521,376$ 58,762,83511,7%$ 1,966,646
Tháng 12 năm 2021$ 514,630,536$ 35,920,2277,0%$ 836,657
Tháng 1 năm 2022$ 532,681,710$ 36,647,7586.9%$ 1,539,045
Tháng 2 năm 2022$ 423,768,381$ 21,633,4715,1%$ 320,042
Tháng 3 năm 2022$ 477.967.947$ 32,445,1336,8%$ 967.314
Tháng 4 năm 2022$ 396,009,819$ 32,630,4918.2%$ 1,101,148
Tháng 5 năm 2022$ 356,130,390$ 35,920,23110,1%$ 1,298,224
Tổng cộng$ 6,283,227,391$ 497,075,8607,9%$ 16,306,734

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 8 năm 2018$ 7,696,051$ 645,0578.4%$ 77,407
Tháng 9 năm 2018$ 31,770,270$ 5,503,79317,3%$ 660,455
Tháng 10 năm 2018$ 32,837,334$ 1,178,3433.6%$ 141,401
Tháng 11 năm 2018$ 44,499,883$ 1,674,2503.8%$ 200,910
Tháng 12 năm 2018$ 41,762,048$ 6,174,22414,8%$ 740,907
Tháng 1 năm 2019$ 35,190,774$ 2,793,2387,9%$ 335,189
Tháng 2 năm 2019$ 25,148,135$ 2,756,43911,0%$ 330,773
Tháng 3 năm 2019$ 32,421,264$ 4,898,72615,1%$ 587,847
Tháng 4 năm 2019$ 19,188,763$ 2,057,83410,7%$ 246,940
Tháng 5 năm 2019$ 17,438,288$ 1,191,9676,8%$ 143,036
Tháng 6 năm 2019$ 15,190,666$ 1,625,11310,7%$ 195,014
Tháng 7 năm 2019$ 13,383,383$ 1,053,7767,9%$ 126,453
Tháng 8 năm 2019$ 19,876,370$ 2,884,34814.5%$ 346,122
Tháng 9 năm 2019$ 37,870,989$ 5,631,58314,9%$ 675,790
Tháng 10 năm 2019$ 48,019,481$ 12,295,35725,6%$ 1,475,443
Tháng 11 năm 2019$ 56,369,036$ 3,784,0716,7%$ 454,088
Tháng 12 năm 2019$ 49,076,433$ 3,478,9197,1%$ 417,470
Tháng 1 năm 2020$ 45,190,371$ 4,637,96710,3%$ 556,556
Tháng 2 năm 2020$ 34,462,822$ 2,105,7806,1%$ 252,694
Tháng 3 năm 2020$ 10,749,403$ 648,6476.0%$ 77,838
Tháng 4 năm 2020$0$0-$0
Tháng 5 năm 2020$ 236,503$ 87,69737,1%$ 10,524
Tháng 6 năm 2020$ 1,575,859-$ 62,231-3,9%-$ 7,468
Tháng 7 năm 2020$ 7,916,665$ 1,335,76316.9%$ 160,292
Tháng 8 năm 2020$ 40,489,135$ 3,748,7329,3%$ 449,848
Tháng 9 năm 2020$ 52,220,289$ 6.598.93112,6%$ 791,872
Tháng 10 năm 2020$ 61,192,425$ 8,769,60014,3%$ 1,052,352
Tháng 11 năm 2020$ 54,443,370$ 8,108,10214,9%$ 972.972
Tháng 12 năm 2020$ 55,298,807$ 7,762,54214,0%$ 931,505
Tháng 1 năm 2021$ 67,707,628$ 9,114,48313,5%$ 1,093,738
Tháng 2 năm 2021$ 47,807,574$ 4,606,8409,6%$ 552,821
Tháng 3 năm 2021$ 50,546,886$ 5,237,03110,4%$ 628,444
Tháng 4 năm 2021$ 32,917,836$ 4,300,96813.1%$ 516,116
Tháng 5 năm 2021$ 36,125,896$ 3,888,29910,8%$ 466.596
Tháng 6 năm 2021$ 43,099,180$ 3,194,3177,4%$ 383,318
Tháng 7 năm 2021$ 30,659,426$ 2,887,6959,4%$ 346,523
Tháng 8 năm 2021$ 21,436,948$ 1,886,4058,8%$ 226,369
Tháng 9 năm 2021$ 54,835,753$ 8,846,12116,1%$ 1,061,535
Tháng 10 năm 2021$ 83,527,015$ 9,146,35311,0%$ 1,097,562
Tháng 11 năm 2021$ 60,582,141$ 9,520,84615,7%$ 1,142,502
Tháng 12 năm 2021$ 56,839,743$ 3,238,7305,7%$ 388,648
Tháng 1 năm 2022$ 66,523,295$ 6,521,3899,8%$ 782,567
Tháng 2 năm 2022$ 40,871,618$ 1,887,9954,6%$ 226,559
Tháng 3 năm 2022$ 47,523,073$ 3,965,7238,3%$ 475,887
Tháng 4 năm 2022$ 35,503,585$ 4,209,29011,9%$ 505,115
Tháng 5 năm 2022$ 29,233,786$ 4,006,35913,7%$ 480,763
Tổng cộng$ 1,697,256,201$ 189,827,41211,2%$ 22,779,289

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 3 năm 2020$ 8,051$ 3,13038,9%$ 1,395
Tháng 4 năm 2020$ 434-$ 289-66,6%-$ 199
Tháng 5 năm 2020$ 113,283$ 30,50226,9%$ 11,504
Tháng 6 năm 2020$ 346,600$ 68,71419,8%$ 20,433
Tháng 7 năm 2020$ 1,554,924$ 170,76611,0%$ 9.164
Tháng 8 năm 2020$ 2,606,465$ 240,9869,2%-$ 11,797
Tháng 9 năm 2020$ 2,452,736$ 303,39412,4%$ 34,872
Tháng 10 năm 2020$ 2,935,271$ 491,14216,7%$ 118,569
Tháng 11 năm 2020$ 3,184,529$ 465,18314,6%$ 88,038
Tháng 12 năm 2020$ 5,568,187$594,93510,7%$22,870
Tháng 1 năm 2021$5,142,569$486,9759,5%-$16,369
Tháng 2 năm 2021$3,863,473$309,2018,0%-$46,288
Tháng 3 năm 2021$4,411,507$652,40114,8%$126,750
Tháng 4 năm 2021$3,253,865$501,41315.4%$105,616
Tháng 5 năm 2021$3,981,680$496,74012.5%$59,143
Tháng 6 năm 2021$3,700,999$385,44110,4%$9,205
Tháng 7 năm 2021$2,629,806$446,62417.0%$110,186
Tháng 8 năm 2021$3,349,655$475,51914.2%$84,332
Tháng 9 năm 2021$3,023,972$561,58718.6%$155,514
Tháng 10 năm 2021$4,404,020$568,81712.9%$77,049
Tháng 11 năm 2021$4,531,859$879,24019.4%$255,632
Tháng 12 năm 2021$4,922,327$642,26513.0%$90,020
Tháng 1 năm 2022$5,117,844$669,46413.1%$94,608
Tháng 2 năm 2022$3,631,705$705,84119.4%$205,602
Tháng 3 năm 2022$3,981,218$671,60616.9%$164,091
Tháng 4 năm 2022$3,243,425$389,69312,0%$39,210
Tháng 5 năm 2022$3,236,702$382,13011,8%$35,076
Tổng cộng$85,197,105$11,593,42013.6%$1,844,226

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 6 năm 2018$286,282,315$20,172,0007,0%$1,361,610
Tháng 7 năm 2018$245,109,818$4,061,0001.7%$274,118
Tháng 8 năm 2018$247,622,046$12,603,0005,1%$850,703
Tháng 9 năm 2018$571,371,045$56,304,0009,9%$3,800,520
Tháng 10 năm 2018$528,086,065$29,547,0005,6%$1,994,423
Tháng 11 năm 2018$580,693,817$27,136,0004,7%$1,831,680
Tháng 12 năm 2018$562,133,600$44,106,0007,8%$2,977,155
Tháng 1 năm 2019$496,689,151$14,626,0002.9%$987,255
Tháng 2 năm 2019$458,498,365$35,816,0007,8%$2,417,580
Tháng 3 năm 2019$597,045,387$32,523,0005,4%$2,195,303
Tháng 4 năm 2019$328,025,447$21,656,0006,6%$1,461,780
Tháng 5 năm 2019$317,511,432$11,267,0003,5%$760,523
Tháng 6 năm 2019$322,050,433$16,588,0005,2%$1,119,690
Tháng 7 năm 2019$235,961,371$10,534,0004,5%$711,045
Tháng 8 năm 2019$287,811,624$18,733,0006,5%$1,264,478
Tháng 9 năm 2019$546,193,707$52,069,0009,5%$3,514,658
Tháng 10 năm 2019$543,922,446$47,886,0008,8%$3,232,305
Tháng 11 năm 2019$614,070,720$31,012,0005,1%$2,093,310
Tháng 12 năm 2019$571,142,557$36,327,0006,4%$2,452,073
Tháng 1 năm 2020$502,279,982$20,152,0004.0%$1,360,260
Tháng 2 năm 2020$491,705,606$38,064,0007,7%$2,569,320
Tháng 3 năm 2020$141,108,201$1,455,0001.0%$98,213
Tháng 4 năm 2020$28,131,869$1,334,5004,7%$90,079
Tháng 5 năm 2020$28,131,869$1,334,5004,7%$90,079
Tháng 6 năm 2020$78,152,387-$483,000-0.6%-$32,602
Tháng 7 năm 2020$163,552,030$6,295,0003.8%$424,913
Tháng 8 năm 2020$474,948,414$16,985,0003.6%$1,146,488
Tháng 9 năm 2020$575,144,025$32,895,0005,7%$2,220,413
Tháng 10 năm 2020$659,899,331$42,388,0006,4%$2,861,190
Tháng 11 năm 2020$609,376,849$61,807,00010,1%$4,171,973
Tháng 12 năm 2020$587,056,304$40,573,0006.9%$2,738,678
Tháng 1 năm 2021$646,491,632$52,381,0008.1%$3,535,718
Tháng 2 năm 2021$554,058,173$31,846,0005,7%$2,149,605
Tháng 3 năm 2021$640,984,932$39,346,0006,1%$2,655,855
Tháng 4 năm 2021$458,251,710$27,210,0005,9%$1,836,675
Tháng 5 năm 2021$477,191,062$27,079,0005,7%$1,827,833
Tháng 6 năm 2021$545,367,518$29,186,0005,4%$1,970,055
Tháng 7 năm 2021$409,659,756$33,278,0008.1%$2,246,265
Tháng 8 năm 2021$427,425,369$14,342,0003,4%$968,085
Tháng 9 năm 2021$786,508,562$54,205,0006.9%$3,658,838
Tháng 10 năm 2021$1,100,712,575$48,312,0004.4%$3,261,060
Tháng 11 năm 2021$1,086,010,454$71,971,0006,6%$4,858,043
Tháng 12 năm 2021$1,014,986,618$15,960,0001.6%$1,077,300
Tháng 1 năm 2022$1,034,818,801$49,997,0004,8%$3,374,798
Tháng 2 năm 2022$780,768,853$30,920,0004.0%$2,087,100
Tháng 3 năm 2022$863,283,921$36,926,0004.3%$2,492,505
Tháng 4 năm 2022$582,529,725$25,368,0004.4%$1,712,340
Tháng 5 năm 2022$562,000,848$26,999,0004,8%$1,822,433
Tổng cộng$24,650,758,720$1,401,092,0005,7%$94,573,710

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 12 năm 2019$360,726$44,75912,4%$19,403
Tháng 1 năm 2020$16,834,974$1,643,7939,8%$713,311
Tháng 2 năm 2020$22,130,928$1,359,3956,1%$613,679
Tháng 3 năm 2020$8,768,769$818,6059,3%$394,229
Tháng 4 năm 2020$3,774,668$262,3937,0%$126,090
Tháng 5 năm 2020$7,180,450$424,9475,9%$187,743
Tháng 6 năm 2020$8,138,772$691,1038,5%$313,156
Tháng 7 năm 2020$11,623,208$1,268,68810,9%$602,156
Tháng 8 năm 2020$27,496,050$1,367,5165,0%$607,909
Tháng 9 năm 2020$41,373,620$2,290,3645.5%$990,884
Tháng 10 năm 2020$47,055,486$4,203,8758,9%$2,001,597
Tháng 11 năm 2020$46,523,447$4,770,45910,3%$2,323,843
Tháng 12 năm 2020$51,649,897$4,537,6538,8%$2,137,406
Tháng 1 năm 2021$59,795,433$4,197,0297,0%$1,886,506
Tháng 2 năm 2021$50,995,349$1,787,9303,5%$769,387
Tháng 3 năm 2021$55,800,096$4,254,7327,6%$1,925,260
Tháng 4 năm 2021$46,700,713$3,302,3407,1%$1,480,847
Tháng 5 năm 2021$42,367,380$3,115,2307,4%$1,433,622
Tháng 6 năm 2021$39,268,179$3,869,7739,9%$1,797,118
Tháng 7 năm 2021$36,724,166$3,062,5458,3%$1,468,578
Tháng 8 năm 2021$36,319,740$1,594,2354.4%$723,016
Tháng 9 năm 2021$68,123,241$4,420,9246,5%$1,887,441
Tháng 10 năm 2021$98,191,306$5,409,1965.5%$2,560,651
Tháng 11 năm 2021$83,168,811$6,172,5867,4%$2,926,241
Tháng 12 năm 2021$86,449,527$2,645,9343,1%$1,143,356
Tháng 1 năm 2022$99,540,825$8,029,4278.1%$3,875,782
Tháng 2 năm 2022$70,866,282$1,019,0981,4%$458,353
Tháng 3 năm 2022$78,811,441$5,283,2486,7%$2,506,863
Tháng 4 năm 2022$73,149,079$3,436,4464,7%$1,514,431
Tháng 5 năm 2022$76,199,157$5,720,9317,5%$2,637,599
Tổng cộng$1,395,381,720$91,005,1546,5%$42,026,457

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 6 năm 2018$16,409,619$3,458,66821.1%$337,078
Tháng 7 năm 2018$40,682,237$3,845,8799,5%$377,015
Tháng 8 năm 2018$95,634,048$9,197,8279,6%$1,038,072
Tháng 9 năm 2018$183,948,404$23,775,81212.9%$2,883,518
Tháng 10 năm 2018$260,711,301$11,686,1174,5%$1,536,283
Tháng 11 năm 2018$330,748,563$21,243,8676,4%$2,743,339
Tháng 12 năm 2018$319,173,548$20,814,2236,5%$2,685,956
Tháng 1 năm 2019$385,279,662$18,777,5824,9%$2,530,315
Tháng 2 năm 2019$ 320,368,087$ 12,732,7384.0%$ 1,981,251
Tháng 3 năm 2019$ 372,451,342$ 31,669,3878,5%$ 4.020.740
Tháng 4 năm 2019$ 313,719,562$ 21,215,7486,8%$ 2,826,247
Tháng 5 năm 2019$ 318,940,677$ 15,536,3844,9%$ 2,137,480
Tháng 6 năm 2019$ 273,222,975$ 9,701,9263.6%$ 1,254,851
Tháng 7 năm 2019$ 251,371,272$ 17,884,7907,1%$ 2,364,941
Tháng 8 năm 2019$ 293,594,862$ 25,210,3428,6%$ 3,316,918
Tháng 9 năm 2019$ 445,563,503$ 37,955,1718,5%$ 5,028,107
Tháng 10 năm 2019$ 487,924,504$ 46,393,5379,5%$ 6,241,133
Tháng 11 năm 2019$ 562,675,543$ 32,895,5465.8%$ 4,457,889
Tháng 12 năm 2019$ 557,786,161$ 29,424,8845,3%$ 4,108,749
Tháng 1 năm 2020$ 540,113,452$ 53,561,6269,9%$ 7,261,470
Tháng 2 năm 2020$ 494,814,107$ 17.000,9283,4%$ 2,461,238
Tháng 3 năm 2020$ 181,908,529$ 13,181,1017,2%$ 1,897,069
Tháng 4 năm 2020$ 54,593,092$ 2,634,0504,8%$ 390,347
Tháng 5 năm 2020$ 117,821,281$ 9,912,0628.4%$ 1,427,101
Tháng 6 năm 2020$ 165,014,553$ 12,639,2827,7%$ 1,811,121
Tháng 7 năm 2020$ 315,118,805$ 29,551,9869,4%$ 4.041.649
Tháng 8 năm 2020$ 667,979,150$ 39,507,1825,9%$ 5,413,671
Tháng 9 năm 2020$ 748,037,246$ 45,127,7636.0%$ 6,169,023
Tháng 10 năm 2020$ 801,196,298$ 58,403,2097,3%$ 8,166,439
Tháng 11 năm 2020$ 930,367,718$ 50,410,5465,4%$ 6,851,928
Tháng 12 năm 2020$ 995,567,756$ 66,301,5676,7%$ 9,091,303
Tháng 1 năm 2021$ 957,353,407$ 82,209,2938,6%$ 11,341,542
Tháng 2 năm 2021$ 742,849,328$ 46,222,8466,2%$ 6,367,031
Tháng 3 năm 2021$ 857,732,524$ 60,624,7737,1%$ 8,495,171
Tháng 4 năm 2021$ 746,810,150$ 54,711,1897,3%$ 7,452,186
Tháng 5 năm 2021$ 813,517,681$ 52,826,3726,5%$ 7,405,859
Tháng 6 năm 2021$ 765,665,331$ 71,134,7689,3%$ 9,620,806
Tháng 7 năm 2021$ 576,917,625$ 54,800,4659,5%$ 7,591,288
Tháng 8 năm 2021$ 664,675,859$ 52,023,0817,8%$ 7,329,603
Tháng 9 năm 2021$ 1,011,114,311$ 82,280,6458.1%$ 11,212,782
Tháng 10 năm 2021$ 1,303,198,342$ 84,311,8106,5%$ 11,661,062
Tháng 11 năm 2021$ 1,258,189,436$ 114,788,7269.1%$ 16,038,097
Tháng 12 năm 2021$ 1,229,561,891$ 59,047,6734,8%$ 8,221,034
Tháng 1 năm 2022$ 1,348,860,083$ 60,195,9024,5%$ 8,774,160
Tháng 2 năm 2022$ 985,568,313$ 30,873,3693,1%$ 4,678,782
Tháng 3 năm 2022$ 1,120,904,954$ 66,404,3705,9%$ 9,068,529
Tháng 4 năm 2022$ 926.946.780$ 50,345,8085,4%$ 7,055,550
Tháng 5 năm 2022$ 766,412,352$ 61,594,0168,0%$ 8,773,059
Tổng cộng$ 27,919,016,223$ 1,876,046,8366,7%$ 257,938,784

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 7 năm 2019$ 1,365,470$ 349,46825,6%$ 34,947
Tháng 8 năm 2019$ 4,647,958$ 828,15217,8%$ 82,815
Tháng 9 năm 2019$ 13,060,944$ 2,283,86417,5%$ 228,386
Tháng 10 năm 2019$ 14,852,615$ 2,233,22715,0%$ 223,323
Tháng 11 năm 2019$ 17,161,294$ 1,308,2957,6%$ 130,830
Tháng 12 năm 2019$ 16,872,506$ 780,4174,6%$ 78,042
Tháng 1 năm 2020$ 17,169,303$ 1,943,35111,3%$ 194,335
Tháng 2 năm 2020$ 12.872.999-$ 179,592-1,4%-$17,959
Tháng 3 năm 2020$4,186,276$99,5142.4%$9,951
Tháng 4 năm 2020$0$0-$0
Tháng 5 năm 2020$0$0-$0
Tháng 6 năm 2020$0$0-$0
Tháng 7 năm 2020$0$0-$0
Tháng 8 năm 2020$0$0-$0
Tháng 9 năm 2020$10,092,604$1,403,54413.9%$140,354
Tháng 10 năm 2020$18,107,259$2,623,46414.5%$262,346
Tháng 11 năm 2020$17,096,321$2,619,67615,3%$261,968
Tháng 12 năm 2020$18,584,384$2,258,77112,2%$225,877
Tháng 1 năm 2021$20,942,309$3,569,85517.0%$356,986
Tháng 2 năm 2021$14,018,760$1,153,2758.2%$115,327
Tháng 3 năm 2021$16,529,015$1,845,68411,2%$184,568
Tháng 4 năm 2021$13,537,156$1,322,6239,8%$132,262
Tháng 5 năm 2021$14,145,742$1,590,11311,2%$159,011
Tháng 6 năm 2021$14,239,819$1,858,64213.1%$185,864
Tháng 7 năm 2021$9,338,107$1,273,62113.6%$127,362
Tháng 8 năm 2021$9,153,603$1,080,57011,8%$108,057
Tháng 9 năm 2021$17,355,781$3,187,04518.4%$318,704
Tháng 10 năm 2021$25,567,296$1,718,6156,7%$171,861
Tháng 11 năm 2021$21,519,094$3,956,49118.4%$395,649
Tháng 12 năm 2021$21,129,981$764,6153.6%$76,461
Tháng 1 năm 2022$1,686,263,898$123,810,1267,3%$63,277,984
Tháng 2 năm 2022$1,534,078,892$82,149,5995,4%$41,995,722
Tháng 3 năm 2022$1,644,789,691$114,956,2047,0%$58,351,263
Tháng 4 năm 2022$1,396,791,941$104,535,8987,5%$53,151,656
Tháng 5 năm 2022$1,269,862,570$110,418,0758,7%$56,055,234
Tổng cộng$7,895,333,588$577,743,2037,3%$277,019,190

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 10 năm 2019$5,605,244$220,3963,9%?
Tháng 11 năm 2019$17,115,418$960,7135,6%?
Tháng 12 năm 2019$22,551,454$1,743,2317,7%?
Tháng 1 năm 2020$21,151,594$1,773,8058.4%?
Tháng 2 năm 2020$20,899,824$1,481,1987,1%?
Tháng 3 năm 2020$9,007,678$937,75010,4%?
Tháng 4 năm 2020$4,430,649$392,7698,9%?
Tháng 5 năm 2020$7,290,190$598,0628.2%?
Tháng 6 năm 2020$7,921,865$777,9049,8%?
Tháng 7 năm 2020$14,042,424$1,003,0397,1%?
Tháng 8 năm 2020$25,845,402$1,662,4066,4%?
Tháng 9 năm 2020$26,174,305$1,527,2445.8%?
Tháng 10 năm 2020$29,455,226$2,751,1469,3%?
Tháng 11 năm 2020$25,039,883$4,116,31316.4%?
Tháng 12 năm 2020$26,987,301$3,050,78311,3%?
Tháng 1 năm 2021$34,935,889$3,872,60611,1%?
Tháng 2 năm 2021$29,600,150$2,684,7769.1%?
Tháng 3 năm 2021$24,054,959$1,374,3795,7%?
Tháng 4 năm 2021$25,323,060$2,729,27810,8%?
Tháng 5 năm 2021$27,780,213$2,350,2898,5%?
Tháng 6 năm 2021$24,903,118$2,841,76711.4%?
Tháng 7 năm 2021$18,189,572$2,173,57311,9%?
Tháng 8 năm 2021$17,686,201$1,063,1366.0%?
Tháng 9 năm 2021$25,070,340$1,259,7455,0%?
Tháng 10 năm 2021$37,639,043$3,022,2998,0%?
Tháng 11 năm 2021$32,673,216$4,428,65913.6%?
Tháng 12 năm 2021$33,743,753$2,597,5017,7%?
Tháng 1 năm 2022$42,899,736$2,389,2805,6%?
Tháng 2 năm 2022$39,458,431$3,335,1658,5%?
Tháng 3 năm 2022$36,183,175$3,615,31610,0%?
Tháng 4 năm 2022$42,897,117$3,827,3838,9%?
Tháng 5 năm 2022$41,675,443$5,039,76612,1%?
Tổng cộng$798,231,873$71,601,6779.0%?

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 11 năm 2018$1,414,587$508,99736.0%$183,239
Tháng 12 năm 2018$16,173,090$2,007,59212,4%$722,733
Tháng 1 năm 2019$32,011,839$2,607,2158.1%$938,597
Tháng 2 năm 2019$31,500,742$1,946,8176,2%$700,854
Tháng 3 năm 2019$44,527,575$5,519,34012,4%$1,986,962
Tháng 4 năm 2019$36,769,145$4,221,48211.5%$1,519,734
Tháng 5 năm 2019$35,934,215$2,861,8528,0%$ 1,030,267
Tháng 6 năm 2019$ 46,334,244$ 3,126,3806,7%$ 740,455
Tháng 7 năm 2019$ 59,331,959$ 5,074,4318,6%$ 1,026,769
Tháng 8 năm 2019$ 109,038,051$ 9,887,7389.1%$ 2,201,406
Tháng 9 năm 2019$ 194,504,622$ 19,334,8169,9%$ 5,359,994
Tháng 10 năm 2019$ 241,186,066$ 19,116,7777,9%$ 5,381,370
Tháng 11 năm 2019$ 316,468,264$ 20,570,7726,5%$ 5,299,447
Tháng 12 năm 2019$ 342,560,389$ 17,459,0915,1%$ 4.094.813
Tháng 1 năm 2020$ 348,381,708$ 31,580,8039.1%$ 8,222,829
Tháng 2 năm 2020$ 329,765,782$ 11,432,0973,5%$ 1,700,011
Tháng 3 năm 2020$ 131,330,059$ 8,606,1206,6%$ 2,480,132
Tháng 4 năm 2020$ 46,015,988$ 3,202,6807,0%$ 1,038,049
Tháng 5 năm 2020$ 77,510,033$ 5,918,6977,6%$ 1,738,436
Tháng 6 năm 2020$ 89,002,562$ 7,959,7908,9%$ 2,397,657
Tháng 7 năm 2020$ 164,782,229$ 13,651,8658,3%$ 2,933,093
Tháng 8 năm 2020$ 364,985,422$ 27,593,6777,6%$ 6,578,667
Tháng 9 năm 2020$ 462,787,392$ 18,278,7793,9%$ 2,257,158
Tháng 10 năm 2020$ 525,802,524$ 47,834,6479.1%$ 13,239,693
Tháng 11 năm 2020$ 491,910,713$ 48.500.4439,9%$ 13,446,089
Tháng 12 năm 2020$ 548.590.065$ 45,344,3488,3%$ 12,261,434
Tháng 1 năm 2021$ 615,294,827$ 49,305,2688,0%$ 12,229,342
Tháng 2 năm 2021$ 509,547,820$ 33,171,1206,5%$ 5,896,731
Tháng 3 năm 2021$ 560,259,181$ 41,029,2697,3%$ 10,566,844
Tháng 4 năm 2021$ 479,411,021$ 36,033,7277,5%$ 9,466,734
Tháng 5 năm 2021$ 447,465,027$ 37,419,3138.4%$ 9,988,734
Tháng 6 năm 2021$ 420.193.377$ 42,495,33210,1%$ 12,321,187
Tháng 7 năm 2021$ 304,415,503$ 27,482,5199.0%$ 7,148,225
Tháng 8 năm 2021$ 348,520,369$ 25,315,9587,3%$ 6,482,608
Tháng 9 năm 2021$ 578,760,746$ 48,113,6708,3%$ 10,171,364
Tháng 10 năm 2021$ 776,277,954$ 42,282,4055,4%$ 8,471,814
Tháng 11 năm 2021$ 761,574,597$ 84,921,69311,2%$ 22,920,716
Tháng 12 năm 2021$ 750,388,696$ 37,953,4745,1%$ 6,774,396
Tháng 1 năm 2022$ 793,722,787$ 53,403,6556,7%$ 11,581,175
Tháng 2 năm 2022$ 597,064,049$ 22,160,5533,7%-$ 159,425
Tháng 3 năm 2022$ 714.976.578$ 48,512,2646,8%$ 10,944,209
Tháng 4 năm 2022$ 572,817,741$ 49,083,3318,6%$ 12,120,141
Tháng 5 năm 2022$ 493,350,519$ 47,828,5539,7%$ 12,603,546
Tổng cộng$ 14,812,660,056$ 1,110,659,3477,5%$ 269,008,229

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 11 năm 2018$ 682,714$ 72,99710,7%$ 37,228
Tháng 12 năm 2018$ 13,087,999$ 957,9137,3%$ 488,536
Tháng 1 năm 2019$ 19,051,125$ 159,9780,8%$ 81,589
Tháng 2 năm 2019$ 20,686,618-$ 890,623-4,3%-$ 454,218
Tháng 3 năm 2019$ 23,582,716$ 1,548,2306,6%$ 789.597
Tháng 4 năm 2019$ 16,859,818$ 1,970,11011,7%$ 1,004,756
Tháng 5 năm 2019$ 18,900,152$ 899,1654,8%$ 458,574
Tháng 6 năm 2019$ 14,736,667$ 2,149,99914,6%$ 1,096,499
Tháng 7 năm 2019$ 8,321,947$ 827,5799,9%$ 422,065
Tháng 8 năm 2019$ 10,060,066$ 851,7888,5%$ 434,412
Tháng 9 năm 2019$ 22,195,789$ 2,516,05911,3%$ 1,283,190
Tháng 10 năm 2019$ 28,281,025$ 2,457,1378,7%$ 1,253,140
Tháng 11 năm 2019$ 31,465,062$ 2,745,5178,7%$ 1,400,214
Tháng 12 năm 2019$ 31,670,511$ 2,571,7558.1%$ 1,311,595
Tháng 1 năm 2020$ 26,939,692$ 3,279,24112,2%$ 1,672,413
Tháng 2 năm 2020$ 28,147,862$ 2,323,4328,3%$ 1,184,950
Tháng 3 năm 2020$ 8,949,157$ 841,7679,4%$ 429.301
Tháng 4 năm 2020$ 591,377$ 27,3814,6%$ 13,964
Tháng 5 năm 2020$ 1,533,114$ 163,47210,7%$ 83,371
Tháng 6 năm 2020$ 2,032,803$ 101,3285,0%$ 51,677
Tháng 7 năm 2020$ 6,738,626$ 351,4255,2%$ 179,227
Tháng 8 năm 2020$ 23,116,965$ 1,423,3916,2%$ 725,929
Tháng 9 năm 2020$ 31,293,150$ 2,352,7887,5%$ 1,199,922
Tháng 10 năm 2020$ 34,704,413$ 4,388,84112,6%$ 2,238,309
Tháng 11 năm 2020$ 35,098,445$ 6,281,32117,9%$ 3,203,474
Tháng 12 năm 2020$ 22,770,472$ 2,533,09011,1%$ 1,291,876
Tháng 1 năm 2021$ 39,817,327$ 3,717,1999,3%$ 1,895,771
Tháng 2 năm 2021$ 34,110,104$ 1,555,8244,6%$ 793,470
Tháng 3 năm 2021$ 38,583,919$ 3,976,14010,3%$ 2,027,831
Tháng 4 năm 2021$ 29,040,966$ 3,168,53210,9%$ 1,615,951
Tháng 5 năm 2021$ 28,252,139$ 2,772,9109,8%$ 1,414,184
Tháng 6 năm 2021$ 29,468,571$ 3,666,02912,4%$ 1,869,675
Tháng 7 năm 2021$ 22,095,960$ 3,263,27614,8%$ 1,664,271
Tháng 8 năm 2021$ 24,042,834$ 1,129,8594,7%$ 576,228
Tháng 9 năm 2021$ 41,203,997$ 4.012.2959,7%$ 2,046,270
Tháng 10 năm 2021$ 60,158,844$ 3,608,5706.0%$ 1,840,371
Tháng 11 năm 2021$ 52,747,831$ 6,703,14412,7%$ 3,418,603
Tháng 12 năm 2021$ 54,935,498$ 1,177,7172,1%$ 600,636
Tháng 1 năm 2022$ 58,614,487$ 5,228,2778,9%$ 2,666,421
Tháng 2 năm 2022$ 42,143,261$ 3,566,3938,5%$ 1,818,860
Tháng 3 năm 2022$ 45,766,958$ 3,738,2238.2%$ 1,906,494
Tháng 4 năm 2022$ 40,186,632$ 2,632,1346,5%$ 1,342,388
Tháng 5 năm 2022$ 41,103,489$ 2,336,7335,7%$ 1,191,734
Tổng cộng$ 1,163,771,102$ 99,158,3368,5%$ 50,570,751

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 9 năm 2021$ 443.365$ 71,32016,1%$ 6,419
Tháng 10 năm 2021$ 815,037$ 98,03712,0%$ 8,823
Tháng 11 năm 2021$ 717,775$ 74,91910,4%$ 6,743
Tháng 12 năm 2021$ 675,312$ 10,3061,5%$ 928
Tháng 1 năm 2022$ 835,252$ 82,2919,9%$ 7,406
Tháng 2 năm 2022$ 685,631$ 81,36711,9%$ 7.323
Tháng 3 năm 2022$ 975,347$ 97,64310,0%$ 8,788
Tháng 4 năm 2022$ 368,517$ 86,93823,6%$ 7,824
Tháng 5 năm 2022$ 307,995$ 25,1028.2%$ 2,259
Tổng cộng$ 5,824,230$ 627,92310,8%$ 56,513

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 11 năm 2020$ 131,444,523$ 13,224,90810,1%$ 2,363,918
Tháng 12 năm 2020$ 180,900,000$ 13,900,0007,7%$ 3,080,000
Tháng 1 năm 2021$ 211,300,000$ 20,900,0009,9%$ 4.300.000
Tháng 2 năm 2021$ 176,300,000$ 13.000.0007,4%$ 2,600,000
Tháng 3 năm 2021$ 205,900,000$ 18.000.0008,7%$ 3,200,000
Tháng 4 năm 2021$ 172,400,000$ 15,500,0009.0%$ 2,800,000
Tháng 5 năm 2021$ 160,900,000$ 15,400,0009,6%$ 2,700,000
Tháng 6 năm 2021$ 174.500.000$ 18,300,00010,5%$ 3,200,000
Tháng 7 năm 2021$ 144,559,000$ 15,172,00010,5%$ 2,600,000
Tháng 8 năm 2021$ 144.500.000$ 13.200.0009.1%$ 2.000.000
Tháng 9 năm 2021$ 257.300.000$ 25,600,0009,9%$ 3,300,000
Tháng 10 năm 2021$ 375,300,000$ 23,300,0006,2%$ 3,400,000
Tháng 11 năm 2021$ 365,700,000$ 36,900,00010,1%$ 5.900.000
Tháng 12 năm 2021$ 341,800,000$ 24,600,0007,2%$ 3,300,000
Tháng 1 năm 2022$ 386,059,756$ 36,249,4539,4%$ 5,817,504
Tháng 2 năm 2022$ 313,298,305$ 20,945,0186,7%$ 3,026,574
Tháng 3 năm 2022$ 370,230,004$ 26,520,4687,2%$ 4,550,242
Tháng 4 năm 2022$ 292,796,670$ 27,142,8009,3%$ 4,649,129
Tháng 5 năm 2022$ 261,582,468$ 27,315,92810,4%$ 4,766,458
Tổng cộng$ 4,666,770,726$ 405,170,5758,7%$ 67,553,825

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 1 năm 2021$ 58,896,564$ 3,586,0776,1%$ 39,710
Tháng 2 năm 2021$ 265,778,306$ 12,238,7804,6%$ 300,594
Tháng 3 năm 2021$ 304,066,245$ 26,573,8778,7%$ 1,183,488
Tháng 4 năm 2021$ 236,432,524$ 19,442,3178.2%$ 1,652,147
Tháng 5 năm 2021$ 226,963,573$ 23,173,54910,2%$ 2,381,116
Tháng 6 năm 2021$ 234,943,435$ 22,006,2969,4%$ 2,273,995
Tháng 7 năm 2021$ 161,901,955$ 19,965,55612,3%$ 1,864,433
Tháng 8 năm 2021$ 182,418,252$ 17,967,4279,8%$ 1,378,540
Tháng 9 năm 2021$ 293,851,531$ 30,929,24310,5%$ 1,557,499
Tháng 10 năm 2021$ 427.320.306$ 30,160,3857,1%$ 1,746,204
Tháng 11 năm 2021$ 402,621,132$ 48,337,03712,0%$ 4,233,167
Tháng 12 năm 2021$ 426.596.891$ 31,515,0157,4%$ 1,729,130
Tháng 1 năm 2022$ 485,544,417$ 39,050,0678,0%$ 2,876,609
Tháng 2 năm 2022$ 401,889,135$ 27,498,1336,8%$ 1,406,280
Tháng 3 năm 2022$ 469,484,017$ 33,700,0167,2%$ 2,116,289
Tháng 4 năm 2022$ 399,478,366$ 36,275,2649.1%$ 3,040,327
Tháng 5 năm 2022$ 351,452,931$ 42,537,52412,1%$ 3,896,270
Tổng cộng$ 5,329,639,580$ 464.956.5638,7%$ 33,675,797

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 8 năm 2018$ 305,192$ 196,94564,5%$ 19,695
Tháng 9 năm 2018$ 7,333,626$ 1,967,31826,8%$ 196,732
Tháng 10 năm 2018$ 11,147,951$ 854,9747,7%$ 85,497
Tháng 11 năm 2018$ 13,826,231$ 1,207,3638,7%$ 120,736
Tháng 12 năm 2018$ 15,183,234$ 2,396,96315,8%$ 239,696
Tháng 1 năm 2019$ 19,740,035$ 1,400,9447,1%$ 140,094
Tháng 2 năm 2019$ 16,845,338$ 228,2861,4%$ 22,829
Tháng 3 năm 2019$ 15,088,168$ 1,818,63612,1%$ 183,773
Tháng 4 năm 2019$ 10,978,040$ 699,1856,4%$ 69,918
Tháng 5 năm 2019$ 9,429,073$ 719,0987,6%$ 71,910
Tháng 6 năm 2019$ 7,925,849$ 425,2165,4%$ 42,522
Tháng 7 năm 2019$ 6,944,761$ 694,93410,0%$ 69,493
Tháng 8 năm 2019$ 11,563,468$ 1,536,86413,3%$ 153,686
Tháng 9 năm 2019$ 27,508,921$ 4,119,45715,0%$ 411,946
Tháng 10 năm 2019$ 32,833,393$ 3,197,8219,7%$ 319,782
Tháng 11 năm 2019$ 35,268,743$ 1,884,3675,3%$ 188,437
Tháng 12 năm 2019$ 34,159,637$ 2,709,5857,9%$ 270,959
Tháng 1 năm 2020$ 39,140,547$ 3,035,2537,8%$ 303,525
Tháng 2 năm 2020$ 40,914,714-$ 397,120-1.0%-$ 39,712
Tháng 3 năm 2020$ 14,901,577$ 1,118,2177,5%$ 111,822
Tháng 4 năm 2020$ 2,465,138$ 129,5405,3%$ 12.954
Tháng 5 năm 2020$ 5,466,523$ 576,70910,5%$ 57,671
Tháng 6 năm 2020$ 6,147,910$ 541,0708,8%$ 54,107
Tháng 7 năm 2020$ 15,072,228$ 1,522,24910,1%$ 152,225
Tháng 8 năm 2020$ 45,185,356$ 2,294,3285,1%$ 229,433
Tháng 9 năm 2020$ 67,610,819$ 4,129,5956,1%$ 412,960
Tháng 10 năm 2020$ 49,997,860$ 3,950,3247,9%$ 395,032
Tháng 11 năm 2020$ 52,271,787$ 4,886,5669,3%$ 488,657
Tháng 12 năm 2020$ 61,566,896$ 5,499,9928,9%$ 549,999
Tháng 1 năm 2021$ 57,103,775$ 4,891,2568,6%$ 489,126
Tháng 2 năm 2021$ 38,015,260$ 1,024,2722,7%$ 102,427
Tháng 3 năm 2021$ 45,917,290$ 4,311,2979,4%$ 431,130
Tháng 4 năm 2021$ 28,995,033$ 2,241,9517,7%$ 224,195
Tháng 5 năm 2021$ 28,264,642$ 2,928,37010,4%$ 292,837
Tháng 6 năm 2021$ 28,054,400$ 3,318,27811,8%$ 331,828
Tháng 7 năm 2021$ 21,290,275$ 2,295,74310,8%$ 229,574
Tháng 8 năm 2021$ 26,131,251$ 2,685,27110,3%$ 268,527
Tháng 9 năm 2021$ 52,193,627$ 6.128.57511,7%$ 612,858
Tháng 10 năm 2021$ 68,074,615$ 3,160,5794,6%$ 316,058
Tháng 11 năm 2021$ 88,190,136$ 6,983,1367,9%$ 698,314
Tháng 12 năm 2021$ 64,710,557$ 5,159,2298,0%$ 515,923
Tháng 1 năm 2022$ 65,125,042$ 4,528,1017,0%$ 452,810
Tháng 2 năm 2022$ 48,476,816$ 1,904,4903,9%$ 190,449
Tháng 3 năm 2022$ 55,672,438$ 3,117,5415,6%$ 311,754
Tháng 4 năm 2022$ 38,655,331$ 3,067,7807,9%$ 306,778
Tháng 5 năm 2022$ 40,439,679$ 3,748,2279,3%$ 374,823
Tổng cộng$ 1,472,133,180$ 114,838,7787,8%$ 11,485,787

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

ThángXử lýDoanh thuTổ chứcThuế
Tháng 9 năm 2021$ 6,242,469$ 954,41615,3%-$ 12.398
Tháng 10 năm 2021$ 10,847,657$ 881,2008.1%$ 16,021
Tháng 11 năm 2021$ 10,973,008$ 1,363,69612,4%$ 86,499
Tháng 12 năm 2021$ 12,285,012$ 813,5046,6%$ 21,792
Tháng 1 năm 2022$ 13,977,632$ 1,098,4607,9%$ 46,565
Tháng 2 năm 2022$ 10,301,603$ 722,6317,0%$ 18,824
Tháng 3 năm 2022$ 12,704,938$ 1,104,2368,7%$ 44,806
Tháng 4 năm 2022$ 9,995,920$ 1,007,79610,1%$ 51,187
Tháng 5 năm 2022$ 9,340,833$ 1,011,71410,8%$ 53,163
Tổng cộng$ 96,669,074$ 8,957,6539,3%$ 326,459

Doanh thu sòng bạc trực tuyến Hoa Kỳ - Tổng số trọn đời

9196435461
Đô la doanh thu sòng bài & poker trực tuyến

Tổng doanh thu

2119707793
Đô la thuế cho chính quyền tiểu bang và địa phương

Tổng số thuế

Những con số này phản ánh hoạt động trên các thị trường được quy định của Hoa Kỳ (không bao gồm Nevada) từ tháng 11 năm 2013 cho đến tháng báo cáo gần đây nhất. Phần này được làm mới liên tục với dữ liệu gần đây nhất và được cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 7 năm 2022. Sử dụng các thả xuống dưới đây để biết thêm chi tiết.

Dữ liệu theo tháng

Năm thángDoanh thuThuế
Tháng 11 năm 2013$ 1,091,553$ 258,059
Tháng 12 năm 2013$ 7.528.681$ 1,340,236
Tháng 1 năm 2014$ 9,606,725$ 1,694,232
Tháng 2 năm 2014$ 10,474,420$ 1,869,542
Tháng 3 năm 2014$ 12,085,412$ 2,172,268
Tháng 4 năm 2014$ 11.669.500$2,147,692
Tháng 5 năm 2014$10,645,343$1,922,975
Tháng 6 năm 2014$9,692,910$1,769,851
Tháng 7 năm 2014$10,242,758$1,854,975
Tháng 8 năm 2014$10,720,311$1,936,196
Tháng 9 năm 2014$10,393,392$1,864,780
Tháng 10 năm 2014$9,615,200$1,720,318
Tháng 11 năm 2014$8,916,431$1,630,737
Tháng 12 năm 2014$10,905,718$1,979,491
Tháng 1 năm 2015$11,699,412$2,079,850
Tháng 2 năm 2015$10,547,468$1,892,879
Tháng 3 năm 2015$13,311,811$2,373,964
Tháng 4 năm 2015$12,825,751$2,285,024
Tháng 5 năm 2015$12,608,283$2,248,249
Tháng 6 năm 2015$11,777,401$2,087,263
Tháng 7 năm 2015$12,674,074$2,266,494
Tháng 8 năm 2015$12,376,493$2,223,242
Tháng 9 năm 2015$12,181,805$2,192,190
Tháng 10 năm 2015$13,046,905$2,356,580
Tháng 11 năm 2015$13,405,207$2,422,774
Tháng 12 năm 2015$14,224,410$2,560,275
Tháng 1 năm 2016$14,820,902$2,669,677
Tháng 2 năm 2016$14,979,410$2,727,910
Tháng 3 năm 2016$15,767,998$2,871,833
Tháng 4 năm 2016$17,248,550$3,136,083
Tháng 5 năm 2016$16,828,270$3,071,927
Tháng 6 năm 2016$16,707,051$3,078,679
Tháng 7 năm 2016$17,650,121$3,234,930
Tháng 8 năm 2016$16,318,690$2,965,373
Tháng 9 năm 2016$16,461,084$2,984,679
Tháng 10 năm 2016$16,845,885$3,008,764
Tháng 11 năm 2016$17,375,825$3,127,054
Tháng 12 năm 2016$18,612,431$3,357,022
Tháng 1 năm 2017$19,014,768$3,398,770
Tháng 2 năm 2017$18,972,665$3,437,066
Tháng 3 năm 2017$21,897,242$3,879,955
Tháng 4 năm 2017$21,024,558$3,768,299
Tháng 5 năm 2017$21,373,370$3,892,391
Tháng 6 năm 2017$20,435,455$3,670,493
Tháng 7 năm 2017$20,776,568$3,717,471
Tháng 8 năm 2017$21,425,946$3,798,559
Tháng 9 năm 2017$20,562,545$3,667,137
Tháng 10 năm 2017$20,777,371$3,738,383
Tháng 11 năm 2017$20,769,973$3,697,781
Tháng 12 năm 2017$20,967,461$3,765,169
Tháng 1 năm 2018$22,139,400$3,949,791
Tháng 2 năm 2018$22,209,250$3,990,520
Tháng 3 năm 2018$25,747,865$4,573,866
Tháng 4 năm 2018$23,207,607$4,146,214
Tháng 5 năm 2018$24,476,723$4,355,156
Tháng 6 năm 2018$22,855,664$4,073,601
Tháng 7 năm 2018$26,145,757$4,696,567
Tháng 8 năm 2018$25,027,062$4,483,148
Tháng 9 năm 2018$26,089,473$4,749,907
Tháng 10 năm 2018$26,980,377$4,828,730
Tháng 11 năm 2018$27,153,308$4,850,951
Tháng 12 năm 2018$29,259,546$5,240,184
Tháng 1 năm 2019$33,873,932$6,075,290
Tháng 2 năm 2019$32,023,418$5,760,868
Tháng 3 năm 2019$39,423,125$7,033,155
Tháng 4 năm 2019$36,846,117$6,584,449
Tháng 5 năm 2019$38,654,286$6,922,547
Tháng 6 năm 2019$38,315,507$6,838,253
Tháng 7 năm 2019$41,032,991$7,373,441
Tháng 8 năm 2019$45,306,673$8,726,602
Tháng 9 năm 2019$46,145,483$9,149,116
Tháng 10 năm 2019$51,293,659$10,102,391
Tháng 11 năm 2019$60,654,118$12,003,784
Tháng 12 năm 2019$61,983,525$12,273,021
Tháng 1 năm 2020$71,302,670$14,391,138
Tháng 2 năm 2020$74,301,545$15,437,436
Tháng 3 năm 2020$95,063,623$19,701,003
Tháng 4 năm 2020$136,539,623$29,963,685
Tháng 5 năm 2020$158,701,631$36,858,559
Tháng 6 năm 2020$149,042,911$34,992,581
Tháng 7 năm 2020$157,088,303$36,796,696
Tháng 8 năm 2020$155,906,815$34,128,863
Tháng 9 năm 2020$158,208,539$37,028,563
Tháng 10 năm 2020$169,646,188$39,183,007
Tháng 11 năm 2020$165,737,744$38,587,031
Tháng 12 năm 2020$211,456,759$44,109,782
Tháng 1 năm 2021$216,203,057$51,713,927
Tháng 2 năm 2021$248,596,664$62,893,329
Tháng 3 năm 2021$300,754,046$77,236,030
Tháng 4 năm 2021$289,339,187$74,675,181
Tháng 5 năm 2021$298,660,593$77,787,357
Tháng 6 năm 2021$302,114,688$72,394,561
Tháng 7 năm 2021$321,169,625$80,096,332
Tháng 8 năm 2021$319,653,883$81,430,354
Tháng 9 năm 2021$342,900,650$86,648,939
Tháng 10 năm 2021$370,644,454$92,545,434
Tháng 11 năm 2021$366,085,689$87,683,176
Tháng 12 năm 2021$412,005,381$98,005,968
Tháng 1 năm 2022$420,481,843$96,545,927
Tháng 2 năm 2022$407,175,188$96,149,001
Tháng 3 năm 2022$448,005,838$107,560,336
Tháng 4 năm 2022$440,095,697$105,931,415
Tháng 5 năm 2022$430,826,247$104,635,092
Tổng cộng$9,196,435,461$2,119,707,793
Data by State

StateDoanh thuThuế
Áo mới$ 4,522,485,273$ 785,859,800
Pennsylvania$ 2,720,208,116$ 833,483,739
Michigan$ 1,649,513,532$ 427,060,813
Connecticut$159,280,870$22,710,122
phia Tây Virginia$ 105,048,361$ 16,676,013
Delaware$ 39,899,308$ 33,917,306
Nevada--
Tổng cộng$9,196,435,461$2,119,707,793

State-by-State Online Gambling Revenue

Năm thángDoanh thuThuế
Tháng 10 năm 2021$8,912,816$1,195,357
Tháng 11 năm 2021$18,574,848$2,493,260
Tháng 12 năm 2021$20,593,116$2,941,005
Tháng 1 năm 2022$22,689,852$3,390,037
Tháng 2 năm 2022$21,700,216$3,084,973
Tháng 3 năm 2022$22,773,651$3,297,724
Tháng 4 năm 2022$22,970,911$3,324,122
Tháng 5 năm 2022$21,065,460$2,983,644
Tổng cộng$159,280,870$22,710,122

Năm thángDoanh thuThuế
Tháng 11 năm 2013$111,388$94,680
Tháng 12 năm 2013$140,009$119,008
Tháng 1 năm 2014$145,668$123,817
Tháng 2 năm 2014$167,334$142,233
Tháng 3 năm 2014$207,038$175,983
Tháng 4 năm 2014$240,763$204,648
Tháng 5 năm 2014$175,410$149,099
Tháng 6 năm 2014$187,332$159,232
Tháng 7 năm 2014$172,496$146,622
Tháng 8 năm 2014$172,853$146,925
Tháng 9 năm 2014$145,022$123,269
Tháng 10 năm 2014$130,269$110,728
Tháng 11 năm 2014$177,533$150,903
Tháng 12 năm 2014$169,600$144,160
Tháng 1 năm 2015$132,075$112,264
Tháng 2 năm 2015$143,101$121,636
Tháng 3 năm 2015$146,188$124,260
Tháng 4 năm 2015$132,154$112,331
Tháng 5 năm 2015$133,697$113,643
Tháng 6 năm 2015$108,692$92,389
Tháng 7 năm 2015$142,083$120,771
Tháng 8 năm 2015$158,980$135,133
Tháng 9 năm 2015$156,126$132,707
Tháng 10 năm 2015$182,970$155,524
Tháng 11 năm 2015$182,664$155,265
Tháng 12 năm 2015$180,110$153,093
Tháng 1 năm 2016$190,829$162,205
Tháng 2 năm 2016$229,790$195,321
Tháng 3 năm 2016$260,539$221,458
Tháng 4 năm 2016$267,801$227,631
Tháng 5 năm 2016$282,112$239,795
Tháng 6 năm 2016$304,874$259,143
Tháng 7 năm 2016$281,137$238,967
Tháng 8 năm 2016$244,387$207,729
Tháng 9 năm 2016$229,185$194,807
Tháng 10 năm 2016$179,997$152,997
Tháng 11 năm 2016$206,247$175,310
Tháng 12 năm 2016$229,987$195,489
Tháng 1 năm 2017$194,670$165,469
Tháng 2 năm 2017$250,575$212,989
Tháng 3 năm 2017$151,811$129,040
Tháng 4 năm 2017$202,532$172,152
Tháng 5 năm 2017$302,122$256,803
Tháng 6 năm 2017$202,056$171,748
Tháng 7 năm 2017$191,026$162,372
Tháng 8 năm 2017$147,067$125,007
Tháng 9 năm 2017$170,763$145,149
Tháng 10 năm 2017$209,746$178,284
Tháng 11 năm 2017$159,757$135,793
Tháng 12 năm 2017$209,816$178,344
Tháng 1 năm 2018$177,061$150,502
Tháng 2 năm 2018$217,126$184,557
Tháng 3 năm 2018$167,655$145,401
Tháng 4 năm 2018$188,845$160,518
Tháng 5 năm 2018$174,102$147,987
Tháng 6 năm 2018$171,570$145,834
Tháng 7 năm 2018$248,240$211,004
Tháng 8 năm 2018$222,504$ 189,129
Tháng 9 năm 2018$ 337,012$ 286,460
Tháng 10 năm 2018$ 226,499$ 192,524
Tháng 11 năm 2018$ 209,235$ 177,849
Tháng 12 năm 2018$ 251,281$ 213,589
Tháng 1 năm 2019$ 279,541$ 237,610
Tháng 2 năm 2019$ 274,692$ 233,488
Tháng 3 năm 2019$ 288,745$ 245,433
Tháng 4 năm 2019$ 263,183$ 223,705
Tháng 5 năm 2019$ 313,648$ 266,601
Tháng 6 năm 2019$ 257,263$ 218,674
Tháng 7 năm 2019$ 288,675$ 245,374
Tháng 8 năm 2019$ 290,200$ 246,670
Tháng 9 năm 2019$ 384,830$ 327,105
Tháng 10 năm 2019$ 246,092$ 209,178
Tháng 11 năm 2019$ 376,331$ 319,881
Tháng 12 năm 2019$ 306,478$ 260,506
Tháng 1 năm 2020$ 387,865$ 329,686
Tháng 2 năm 2020$ 324,958$ 276,214
Tháng 3 năm 2020$ 514,959$ 437,715
Tháng 4 năm 2020$ 856,182$ 727,755
Tháng 5 năm 2020$ 1,134,900$ 964,665
Tháng 6 năm 2020$ 964,607$ 819,916
Tháng 7 năm 2020$ 705,533$ 599,703
Tháng 8 năm 2020$ 808,623$ 687.330
Tháng 9 năm 2020$ 840,146$ 714,125
Tháng 10 năm 2020$ 643,714$ 547,157
Tháng 11 năm 2020$ 568,069$ 482,859
Tháng 12 năm 2020$ 698,477$ 593,705
Tháng 1 năm 2021$ 738,525$ 627,746
Tháng 2 năm 2021$ 751,291$ 638.598
Tháng 3 năm 2021$ 897,781$ 763,114
Tháng 4 năm 2021$ 874,012$ 742.910
Tháng 5 năm 2021$ 910,282$ 773,740
Tháng 6 năm 2021$ 843.118$ 716,650
Tháng 7 năm 2021$ 793,017$ 674,065
Tháng 8 năm 2021$ 945,512$ 803,686
Tháng 9 năm 2021$ 794,644$ 675,448
Tháng 10 năm 2021$ 930,093$ 790,579
Tháng 11 năm 2021$ 996,639$ 847,143
Tháng 12 năm 2021$ 1,087,671$ 924,520
Tháng 1 năm 2022$ 1,121,345$ 953,144
Tháng 2 năm 2022$ 843,247$ 716,760
Tháng 3 năm 2022$ 1,002,072$ 851,761
Tháng 4 năm 2022$ 1,221,890$ 1,038,606
Tháng 5 năm 2022$ 1,098,941$ 934,100
Tổng cộng$ 39,899,308$ 33,917,306

Năm thángDoanh thuThuế
Tháng 1 năm 2021$ 17,709,715$ 3,886,314
Tháng 2 năm 2021$ 63,182,614$ 17,293,061
Tháng 3 năm 2021$ 70,137,637$ 19,754,348
Tháng 4 năm 2021$ 71,399,922$ 20,333,961
Tháng 5 năm 2021$ 71,436,213$ 20,410,299
Tháng 6 năm 2021$ 89,214,138$ 19,379,541
Tháng 7 năm 2021$ 92,311,368$ 24,206,031
Tháng 8 năm 2021$ 97,197,617$ 25,361,748
Tháng 9 năm 2021$ 102,380,222$ 26,879,536
Tháng 10 năm 2021$ 109,673,896$ 29,013,874
Tháng 11 năm 2021$ 107,593,002$ 28,148,880
Tháng 12 năm 2021$ 121,760,593$ 32,097,370
Tháng 1 năm 2022$ 121,243,501$ 27,390,624
Tháng 2 năm 2022$ 122,775,924$ 30,927,789
Tháng 3 năm 2022$ 131,673,653$ 34,047,735
Tháng 4 năm 2022$ 132,438,012$ 34,563,082
Tháng 5 năm 2022$ 127,385,503$ 33,366,620
Tổng cộng$ 1,649,513,532$ 427,060,813

KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

Năm thángDoanh thuThuế
Tháng 11 năm 2013$ 980,165$ 163,380
Tháng 12 năm 2013$ 7,388,672$ 1,221,228
Tháng 1 năm 2014$ 9,461,057$ 1,570,414
Tháng 2 năm 2014$ 10,307,086$ 1,727,309
Tháng 3 năm 2014$ 11,878,374$ 1,996,285
Tháng 4 năm 2014$ 11,428,737$ 1,943,044
Tháng 5 năm 2014$ 10,469,933$ 1,773,876
Tháng 6 năm 2014$ 9,505,578$ 1,610,619
Tháng 7 năm 2014$ 10,070,262$ 1,708,353
Tháng 8 năm 2014$ 10,547,458$ 1,789,271
Tháng 9 năm 2014$ 10,248,370$ 1,741,511
Tháng 10 năm 2014$ 9,484,931$ 1,609,590
Tháng 11 năm 2014$ 8,738,898$ 1,479,834
Tháng 12 năm 2014$ 10,736,118$ 1,835,331
Tháng 1 năm 2015$ 11,567,337$ 1,967,586
Tháng 2 năm 2015$ 10,404,367$ 1,771,243
Tháng 3 năm 2015$ 13,165,623$ 2,249,705
Tháng 4 năm 2015$ 12,693,597$ 2,172,693
Tháng 5 năm 2015$ 12,474,586$ 2,134,607
Tháng 6 năm 2015$ 11,668,709$ 1,994,875
Tháng 7 năm 2015$ 12,531,991$ 2,145,724
Tháng 8 năm 2015$ 12,217,513$ 2,088,109
Tháng 9 năm 2015$ 12,025,679$ 2,059,483
Tháng 10 năm 2015$ 12,863,935$ 2,201,056
Tháng 11 năm 2015$ 13,222,543$ 2,267,510
Tháng 12 năm 2015$ 14,044,300$ 2,407,181
Tháng 1 năm 2016$ 14,630,073$ 2,507,472
Tháng 2 năm 2016$ 14,749,620$ 2,532,589
Tháng 3 năm 2016$ 15,507,459$ 2,650,374
Tháng 4 năm 2016$ 16,980,749$ 2,908,451
Tháng 5 năm 2016$ 16,546,158$ 2,832,132
Tháng 6 năm 2016$ 16,402,177$ 2,819,536
Tháng 7 năm 2016$ 17,368,984$ 2,995,964
Tháng 8 năm 2016$ 16,074,303$ 2,757,644
Tháng 9 năm 2016$ 16,231,899$ 2,789,871
Tháng 10 năm 2016$ 16,665,888$ 2,855,767
Tháng 11 năm 2016$ 17,169,578$ 2,951,745
Tháng 12 năm 2016$ 18,382,444$ 3,161,533
Tháng 1 năm 2017$ 18,820,098$ 3,233,300
Tháng 2 năm 2017$ 18,722,090$ 3,224,077
Tháng 3 năm 2017$ 21,745,431$ 3,750,915
Tháng 4 năm 2017$ 20,822,026$ 3,596,147
Tháng 5 năm 2017$ 21,071,248$ 3,635,587
Tháng 6 năm 2017$ 20,233,399$ 3,498,746
Tháng 7 năm 2017$ 20,585,542$ 3,555,099
Tháng 8 năm 2017$ 21,278,879$ 3,673,551
Tháng 9 năm 2017$ 20,391,782$ 3,521,988
Tháng 10 năm 2017$ 20,567,625$ 3,560,100
Tháng 11 năm 2017$ 20,610,216$ 3,561,988
Tháng 12 năm 2017$ 20,757,645$ 3,586,825
Tháng 1 năm 2018$ 21,962,339$ 3,799,289
Tháng 2 năm 2018$ 21,992,124$ 3,805,963
Tháng 3 năm 2018$ 25,580,210$ 4,428,465
Tháng 4 năm 2018$ 23,018,762$ 3,985,695
Tháng 5 năm 2018$ 24,302,621$ 4,207,169
Tháng 6 năm 2018$ 22,684,094$ 3,927,766
Tháng 7 năm 2018$ 25,897,517$ 4,485,564
Tháng 8 năm 2018$ 24,804,558$ 4,294,019
Tháng 9 năm 2018$ 25,752,461$ 4,463,447
Tháng 10 năm 2018$ 26,753,878$ 4,636,206
Tháng 11 năm 2018$ 26,944,073$ 4,673,102
Tháng 12 năm 2018$ 29,008,265$ 5,026,595
Tháng 1 năm 2019$ 33,594,391$ 5,837,681
Tháng 2 năm 2019$ 31,748,726$ 5,527,380
Tháng 3 năm 2019$ 39,134,380$ 6,787,722
Tháng 4 năm 2019$ 36,582,934$ 6,360,744
Tháng 5 năm 2019$ 38,340,638$ 6,655,946
Tháng 6 năm 2019$ 38,058,244$ 6,619,579
Tháng 7 năm 2019$ 39,315,731$ 6,837,607
Tháng 8 năm 2019$ 41,101,587$ 7,148,375
Tháng 9 năm 2019$ 41,138,257$ 7,157,468
Tháng 10 năm 2019$ 45,214,555$ 7,869,409
Tháng 11 năm 2019$ 49,137,906$ 8,559,899
Tháng 12 năm 2019$ 49,327,957$ 8,585,682
Tháng 1 năm 2020$ 55,086.590$ 9,598,667
Tháng 2 năm 2020$ 51,987,768$ 9,058,262
Tháng 3 năm 2020$ 64,821,903$ 11,262,021
Tháng 4 năm 2020$ 79,959,826$ 13,877,312
Tháng 5 năm 2020$ 85,939,942$ 14,930,178
Tháng 6 năm 2020$ 84,913,147$ 14,772,367
Tháng 7 năm 2020$ 87,492,952$ 15,193,942
Tháng 8 năm 2020$ 87,772,968$ 15,283,232
Tháng 9 năm 2020$ 87,633,697$ 15,269,691
Tháng 10 năm 2020$ 93,451,523$ 16,292,319
Tháng 11 năm 2020$ 91,827,190$ 16,001,341
Tháng 12 năm 2020$ 99,450,065$ 17,315,208
Tháng 1 năm 2021$ 103,771,312$ 18,067,335
Tháng 2 năm 2021$ 93,810,486$ 16,340,251
Tháng 3 năm 2021$ 113,669,187$ 19,837,641
Tháng 4 năm 2021$ 107,749,608$ 18,791,348
Tháng 5 năm 2021$ 108,170,558$ 18,919,072
Tháng 6 năm 2021$ 107,053,938$ 18,734,496
Tháng 7 năm 2021$ 118,685,095$ 20,725,318
Tháng 8 năm 2021$ 113,230,701$ 19,788,016
Tháng 9 năm 2021$ 122,594,948$ 21,439,727
Tháng 10 năm 2021$ 127,001,705$ 22,130,879
Tháng 11 năm 2021$ 117,980,098$ 20,559,835
Tháng 12 năm 2021$ 133,212,006$ 23,241,598
Tháng 1 năm 2022$ 137,849,716$ 24,092,732
Tháng 2 năm 2022$ 129,976,091$ 22,713,106
Tháng 3 năm 2022$ 140,655,053$ 24,560,371
Tháng 4 năm 2022$ 136,883,398$ 23,860,118
Tháng 5 năm 2022$ 136,016,462$ 23,731,434
Tổng cộng$ 4,522,485,273$ 785,859,800

Năm thángDoanh thuThuế
Tháng 7 năm 2019$ 1,428,585$ 290,460
Tháng 8 năm 2019$ 3,914,886$ 1,331,557
Tháng 9 năm 2019$ 4,622,396$ 1,664,542
Tháng 10 năm 2019$ 5,833,013$ 2,023,804
Tháng 11 năm 2019$ 11,139,881$ 3,124,004
Tháng 12 năm 2019$ 12.349.090$ 3,426,833
Tháng 1 năm 2020$ 15,828,214$ 4,462,786
Tháng 2 năm 2020$ 21,988,820$ 6,102,960
Tháng 3 năm 2020$ 29,726,760$ 8,001,267
Tháng 4 năm 2020$ 55,723,615$ 15,358,619
Tháng 5 năm 2020$ 71,626,789$ 20,963,716
Tháng 6 năm 2020$ 63,165,157$ 19,400,298
Tháng 7 năm 2020$ 68,366,025$ 20,924,527
Tháng 8 năm 2020$ 66,708,472$ 18,065,843
Tháng 9 năm 2020$ 69,387,389$ 20,801,055
Tháng 10 năm 2020$ 73,727,673$ 22,070,029
Tháng 11 năm 2020$ 72,373,773$ 21,765,532
Tháng 12 năm 2020$ 108,538,187$ 25,785,323
Tháng 1 năm 2021$ 91,243,214$ 28,675,773
Tháng 2 năm 2021$ 90,620,499$ 28,097,464
Tháng 3 năm 2021$ 111,630,402$ 36,217,762
Tháng 4 năm 2021$ 105,471,416$ 34,230,323
Tháng 5 năm 2021$ 113,770,084$ 37,028,225
Tháng 6 năm 2021$ 100,878,074$ 32,945,061
Tháng 7 năm 2021$ 104,539,316$ 33,764,794
Tháng 8 năm 2021$ 103,245,566$ 34,721,732
Tháng 9 năm 2021$ 111,945,582$ 36,876,443
Tháng 10 năm 2021$ 117,039,448$ 38,351,770
Tháng 11 năm 2021$ 114,516,179$ 34,670,319
Tháng 12 năm 2021$ 127,634,007$ 37,643,776
Tháng 1 năm 2022$ 129,993,032$ 39,581,731
Tháng 2 năm 2022$ 123,748,040$ 37,486,623
Tháng 3 năm 2022$ 142,748,789$ 43,429,853
Tháng 4 năm 2022$ 137,982,938$ 41,855,705
Tháng 5 năm 2022$ 136,752,806$ 42,343,233
Tổng cộng$ 2,720,208,116$ 833,483,739

Năm thángDoanh thuThuế
Tháng 7 năm 2020$ 523,793$ 78,524
Tháng 8 năm 2020$ 616,751$ 92,458
Tháng 9 năm 2020$ 347.307$ 243,693
Tháng 10 năm 2020$ 1,823,277$ 273,502
Tháng 11 năm 2020$ 968,711$ 337,299
Tháng 12 năm 2020$ 2,770,029$ 415,546
Tháng 1 năm 2021$ 2,740,291$ 456,759
Tháng 2 năm 2021$ 231,774$ 523,956
Tháng 3 năm 2021$ 4,419,039$ 663,165
Tháng 4 năm 2021$ 3,844,229$ 576,638
Tháng 5 năm 2021$ 4,373,455$ 656,021
Tháng 6 năm 2021$ 4,125,420$ 618,813
Tháng 7 năm 2021$ 4,840,829$ 726,124
Tháng 8 năm 2021$ 5,034,486$ 755,173
Tháng 9 năm 2021$ 5,185,254$ 777,787
Tháng 10 năm 2021$ 7,086,496$ 1,062,974
Tháng 11 năm 2021$ 6,424,923$ 963,738
Tháng 12 năm 2021$ 7,717,989$ 1,157,698
Tháng 1 năm 2022$ 7.584.396$ 1,137,659
Tháng 2 năm 2022$ 8,131,670$ 1,219,750
Tháng 3 năm 2022$ 9,152,620$ 1,372,893
Tháng 4 năm 2022$ 8,598,549$ 1,289,782
Tháng 5 năm 2022$ 8,507,074$ 1,276,061
Tổng cộng$ 105,048,361$ 16,676,013
Avatar Eric Ramsey
Được viết bởi
Eric Ramsey

Eric là một phóng viên và nhà văn bao gồm ngành công nghiệp đánh bạc Hoa Kỳ, poker trực tuyến, quy định cá cược thể thao và DFS. Anh ta đến từ một nền tảng poker, trước đây là nhân viên tại PokerNews và World Poker Tour.

Xem tất cả các bài viết của Eric Ramsey
Chính sách bảo mật