ty le keo truc tuyen Chính sách bảo mật

Chính sách Quyền riêng tư và Cookies của Catena Media

Tại Catena Media ., chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về khách hàng và khách truy cập trên trang web của chúng tôi ("bạn"). Chúng tôi nỗ lực xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách cẩn thận, giữ an toàn và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu.

playusa.com ("Trang mạng") là một phần của nhóm truyền thông Catena, tham gia vào việc tạo trực tuyến và xuất bản nội dung trực tuyến về thông tin và dịch vụ tài chính. Catena Media Group có trụ sở tại Malta với các công ty con ở một số quốc gia trên toàn thế giới.


 1. Ai có trách nhiệm chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn?

  Catena Operations Ltd Có địa chỉ địa chỉ đã đăng ký, Triq IX-Xatt, TA Muffxbiex, Gzira, Malta GZR 1052, chủ yếu chịu trách nhiệm chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn (bộ điều khiển dữ liệu của bạn). Bộ điều khiển dữ liệu có nghĩa là công ty xác định các phương tiện và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân.

  Bạn nên lưu ý rằng mặc dù chúng tôi chủ yếu chịu trách nhiệm chăm sóc dữ liệu cá nhân của bạn, thông tin có thể được lưu trong cơ sở dữ liệu có thể được truy cập bởi các bên thứ ba. Khi truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, tất cả các bên thứ ba sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong chính sách này.

  Catena Media là một nhóm các công ty có các công ty con ở một số quốc gia, ví dụ tại Liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

 2. Chúng ta xử lý dữ liệu cá nhân nào?

  Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân sau đây về bạn:

  • Tên
  • Dữ liệu sinh sản
  • Đi?a chi? email
  • Mật khẩu
  • địa chỉ IP
  • Dữ liệu vị trí
  • Sử dụng trang web
  • Giới tính
  • Tuổi tác
  • Nghề nghiệp
  • Sở thích và ý kiến ??cá nhân

   

 3. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho gì và khi nào chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn?

  Catena Media sẽ thu thập thông tin trực tiếp từ bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi.

  Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

  • Gửi email quảng cáo liên quan đến sản phẩm và dịch vụ. Xem thêm Phần 6 dưới đây về tiếp thị trực tiếp.
  • Phân tích thông tin trong hệ thống và cơ sở dữ liệu của chúng tôi để cải thiện cách chúng tôi điều hành doanh nghiệp và trang web của mình theo sở thích của người dùng, để cung cấp dịch vụ tốt hơn và trải nghiệm người dùng.
  • Cải thiện và nhắm mục tiêu quảng cáo mà bạn nhận được từ chúng tôi.
  • Đăng ký cho bạn một diễn đàn trò chuyện hoặc cộng đồng, nếu chúng tôi có sẵn, trong đó bạn có thể cung cấp nhận xét.
  • đáp ứng hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc quyền pháp lý nào của chúng tôi

   

 4. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai?

  Chúng tôi làm việc với nhiều bên thứ ba, để giúp quản lý doanh nghiệp của chúng tôi và cung cấp dịch vụ và Catena Media sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba đó trong các trường hợp sau:

  • Truyền thông tiếp thị. Trừ khi người dùng từ chối nhận tài liệu tiếp thị truyền thông Catena khi đăng ký, Catena Media có thể gửi email cho người dùng về các sản phẩm và dịch vụ mà Catena Media tin rằng có thể được họ quan tâm. Nếu bạn muốn từ chối nhận tài liệu tiếp thị từ Catena Media, bạn có thể làm như vậy bằng cách theo liên kết hủy đăng ký trong liên lạc email, bằng cách truy cập cài đặt tài khoản của bạn (nếu có) hoặc liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới.
  • Nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, có thể bao gồm tên và thông tin liên hệ của bạn (bao gồm địa chỉ email) với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi thực hiện một số dịch vụ thay mặt chúng tôi. Các dịch vụ này có thể bao gồm thực hiện các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị, thực hiện phân tích doanh nghiệp và bán hàng, hỗ trợ chức năng của trang web và các cuộc thi hỗ trợ, rút ??thăm trúng thưởng, khảo sát và các tính năng khác được cung cấp thông qua trang web. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ N dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi, những người xử lý thanh toán thẻ tín dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ nhưng không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.
  • Các chi nhánh trong nhóm truyền thông Catena: Với Catena Media PLC hoặc bất kỳ chi nhánh nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của nó trong Tập đoàn Media Catena. Chuyển dữ liệu cá nhân sẽ phải tuân theo các thỏa thuận truyền dữ liệu nội bộ của Catena Media.

   

  Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp bổ sung bên dưới:

  • Được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền. Khi chúng tôi tin rằng tiết lộ là phù hợp, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến các nỗ lực điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện các hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận hoặc hành vi sai trái khác; để bảo vệ và bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn của công ty, người dùng của chúng tôi, nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác; tuân thủ luật hiện hành hoặc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật; để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc các chính sách hoặc chính sách khác, để đáp ứng trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu điều tra tương tự, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu hợp tác từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác; để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi; để bảo vệ chống lại các yêu cầu pháp lý; hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể nêu ra hoặc từ bỏ bất kỳ sự phản đối pháp lý hoặc đúng có sẵn cho chúng tôi.
  • Chuyển giao kinh doanh; Phá sản. Công ty có quyền chuyển tất cả thông tin xác định cá nhân trong việc sở hữu của mình cho một tổ chức kế nhiệm trong trường hợp sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của công ty. Ngoài phạm vi được lệnh phá sản hoặc tòa án khác, việc sử dụng và tiết lộ tất cả thông tin nhận dạng cá nhân được chuyển nhượng sẽ phải tuân theo chính sách quyền riêng tư này hoặc chính sách bảo mật mới nếu bạn được thông báo về chính sách bảo mật mới đó và là đã cho một cơ hội để khẳng định từ chối nó. Tuy nhiên, thông tin nhận dạng cá nhân được gửi hoặc thu thập sau khi chuyển nhượng, tuy nhiên, có thể phải tuân theo chính sách bảo mật mới được thông qua bởi tổ chức kế nhiệm.

   

 5. Thay đổi thông tin nhận dạng cá nhân; Chấm dứt tài khoản
  Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xem xét hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân của mình bằng cách vào cài đặt tài khoản của bạn (nếu có) hoặc liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản của bạn và thông tin liên hệ khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Thông tin đó sẽ bị vô hiệu hóa hoặc xóa ngay khi có thể dựa trên hoạt động tài khoản của bạn và tuân thủ chính sách hủy kích hoạt và luật áp dụng của chúng tôi. Để thực hiện yêu cầu này, hãy truy cập cài đặt tài khoản của bạn (nếu có) hoặc liên hệ với chúng tôi như được cung cấp dưới đây. Chúng tôi sẽ giữ lại trong các tệp của mình một số thông tin nhận dạng cá nhân để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, để hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo luật pháp. Do đó, bạn không nên mong đợi rằng tất cả dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi để đáp ứng các yêu cầu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi giữ một lịch sử thông tin thay đổi để điều tra gian lận bị nghi ngờ với tài khoản của bạn.
 6. Bảo vệ

  Chúng tôi nghiêm túc bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp điện tử, nhân sự và vật lý hợp lý để bảo vệ nó khỏi mất mát, trộm cắp, thay đổi hoặc lạm dụng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả các biện pháp bảo mật tốt nhất cũng không thể loại bỏ hoàn toàn tất cả các rủi ro. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền sẽ xem thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bao gồm bên thứ ba của bất kỳ cài đặt quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật.

  Chúng tôi dành riêng để bảo vệ tất cả thông tin trên trang web khi cần thiết. Tuy nhiên, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân của bạn bằng cách giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn nên thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức nếu bạn tin rằng ai đó đã có quyền truy cập trái phép vào nó hoặc tài khoản của bạn. Nếu bạn mất quyền kiểm soát tài khoản của mình, bạn nên thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

 7. Thay đổi chính sách bảo mật
  Catena Media có thể, theo quyết định riêng của mình, thỉnh thoảng thay đổi chính sách quyền riêng tư này. Bất kỳ và tất cả các thay đổi đối với Chính sách bảo mật của Catena Media sẽ được phản ánh trên trang này và ngày phiên bản mới được đăng sẽ được nêu ở đầu chính sách bảo mật này. Trừ khi có quy định khác, chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả các thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra trang này để biết bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này. Catena Media sẽ luôn đăng các phiên bản mới của chính sách quyền riêng tư trên trang web. Tuy nhiên, công ty có thể được xác định theo quyết định của mình, quyết định thông báo cho người dùng các thay đổi được thực hiện đối với chính sách bảo mật này qua email hoặc cách khác. Theo đó, điều quan trọng là người dùng luôn duy trì và cập nhật thông tin liên hệ của họ.
 8. Bọn trẻ
  Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (Coppa,) bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc duy trì thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi, trừ khi hoặc trừ khi được pháp luật cho phép. Bất kỳ ai cung cấp dữ liệu cá nhân thông qua trang web đại diện cho chúng tôi rằng anh ấy hoặc cô ấy từ 13 tuổi trở lên. Nếu chúng tôi học dữ liệu cá nhân đã được thu thập từ người dùng dưới 13 tuổi trên hoặc thông qua trang web, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để khiến thông tin này bị xóa. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ dưới 13 tuổi, người đã trở thành thành viên của trang web hoặc đã chuyển dữ liệu cá nhân vào trang web, vui lòng liên hệ với Catena Media bằng thông tin liên hệ của chúng tôi bên dưới để có tài khoản trẻ con bị chấm dứt và xóa thông tin.
 9. Quyền riêng tư ở California
  Bộ luật dân sự California Mục 1798.83, còn được gọi là Luật Shine Shine Light, cho phép người dùng của chúng tôi là cư dân California yêu cầu và nhận được từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về DAT cá nhân (nếu có) Các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm trước. Nếu có thể, thông tin này sẽ bao gồm một danh sách các danh mục dữ liệu cá nhân được chia sẻ và tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân trong năm trước ngay trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản cho nhóm bảo mật của chúng tôi như được liệt kê dưới đây.
 10. Chính sách không theo dõi
  Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động bao gồm tính năng không theo dõi (DNT DNT) hoặc cài đặt bạn có thể kích hoạt để báo hiệu ưu tiên quyền riêng tư của mình không có dữ liệu về các hoạt động duyệt trực tuyến của bạn được giám sát và thu thập. Vì chưa có sự hiểu biết chung về cách diễn giải tín hiệu DNT, trang web hiện không phản hồi các tín hiệu hoặc cơ chế trình duyệt DNT.
 11. Chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

  Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được liệt kê trong Phần 3 của chính sách này.

  Trong một số trường hợp, chúng tôi giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định để đáp ứng ví dụ như các yêu cầu pháp lý, thuế hoặc kế toán.

  Chúng tôi duy trì chính sách lưu dữ liệu cho dữ liệu cá nhân trong chăm sóc của chúng tôi. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết, chúng tôi sẽ đảm bảo nó bị xóa an toàn hoặc ẩn danh.

 12. TIẾP XÚC
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm bảo mật của chúng tôi tại: [Email được bảo vệ]

Chính sách cookie

Chúng tôi sử dụng cookie

Để cung cấp cho bạn một loạt các chức năng khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, nhận ra sở thích của bạn và sử dụng trang web của chúng tôi thoải mái và thuận tiện hơn, chúng tôi sử dụng cookie cookie.

Cookie là gì?

Cookie, pixel hoặc công nghệ tương tự là một tệp hoặc thông tin nhỏ được lưu trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web. Nó cho phép trang web ghi nhớ hành động và sở thích của bạn (như đăng nhập, ngôn ngữ, kích thước phông chữ và các tùy chọn hiển thị khác) trong một khoảng thời gian, vì vậy bạn không phải tiếp tục nhập lại chúng bất cứ khi nào bạn quay lại trang web hoặc Duyệt từ trang này sang trang khác.

Các lựa chọn của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý sử dụng và lưu trữ cookie trên máy tính hoặc thiết bị của bạn.

Bạn thường có thể xem trang web của chúng tôi mà không cần cookie, nhưng một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng hoặc điều hướng sẽ chậm hơn.

Nếu bạn không muốn cookie được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của mình, bạn có thể hủy kích hoạt tùy chọn có liên quan trong cài đặt hệ thống của trình duyệt. Bạn cũng có thể xóa cookie được lưu trữ trong cài đặt hệ thống của trình duyệt bất cứ lúc nào.

Thông tin thêm về cách hủy kích hoạt hoặc xóa cookie có thể được tìm thấy ở đây: https://aqi9.com/cookie-faq/. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn không chấp nhận bất kỳ cookie nào, điều này có thể hạn chế chức năng của các dịch vụ của chúng tôi.

Loại cookie

Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích khác nhau và với các chức năng khác nhau.

Một số cookie là:

 • cần thiết về mặt kỹ thuật (cần thiết kỹ thuật)
 • Được lưu trữ và sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định (thời gian lưu trữ)
 • được đặt và lưu trữ bởi chúng tôi hoặc một bên thứ ba (nhà cung cấp cookie).

 

Cần thiết kỹ thuật

Cookies về mặt kỹ thuật:

 • Cần thiết: Chúng tôi sử dụng một số cookie nhất định vì chúng hoàn toàn cần thiết để trang web và các chức năng của nó hoạt động đúng. Các cookie này được tự động đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn truy cập trang web hoặc một chức năng nhất định, trừ khi bạn đã đặt trình duyệt của mình từ chối cookie.
 • Không cần thiết: Cookies không hoàn toàn cần thiết được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn để cải thiện sự tiện lợi và hiệu suất của trang web của chúng tôi hoặc lưu một số cài đặt nhất định mà bạn đã thực hiện. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie không hoàn toàn cần thiết về mặt kỹ thuật để có được thông tin về tần suất sử dụng một số khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể thích ứng với nhu cầu và yêu cầu của bạn trên cơ sở mục tiêu hơn.

 

Thời gian lưu trữ

Cookie phiên: Một số cookie chỉ cần thiết trong suốt thời gian của phiên trang web của bạn, vì vậy, được gọi là cookie cookie cookie. Chúng sẽ bị xóa hoặc trở nên không hợp lệ ngay khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi hoặc phiên hiện tại của bạn hết hạn. Cookie phiên được sử dụng, ví dụ, để giữ lại một số thông tin nhất định trong phiên của bạn.

Cookies vĩnh viễn: Một số cookie được lưu trữ trong một thời gian dài hơn. Ví dụ: nó cho phép nhận ra bạn khi bạn truy cập lại trang web của chúng tôi sau đó và truy cập các cài đặt đã lưu. Do đó, bạn có thể truy cập các trang web nhanh hơn hoặc thuận tiện hơn, ví dụ như bạn không cần phải đặt một số tùy chọn nhất định, chẳng hạn như ngôn ngữ đã chọn của bạn. Cookie vĩnh viễn được tự động xóa sau một khoảng thời gian được xác định trước.

Cookies dòng chảy: Những cookie này được sử dụng để liên lạc giữa các máy chủ nội bộ của chúng tôi trong nhóm công ty của chúng tôi. Chúng được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn bắt đầu điều hướng trang web và bị xóa sau khi kết thúc điều hướng của bạn trên trang web. Cookie Flow được cung cấp một số nhận dạng duy nhất nhưng không cho phép chúng tôi đưa ra bất kỳ kết luận nào liên quan đến khách hàng hoặc người dùng thực tế.

Nhà cung cấp cookie

Cookies nhà cung cấp: Đây là những cookie được đặt bởi chúng tôi hoặc nhà điều hành trang web của chúng tôi, người được chúng tôi ủy quyền.

Cookies của bên thứ ba: Cookies của bên thứ ba được lưu trữ và sử dụng bởi các tổ chức hoặc trang web khác, ví dụ như các công cụ phân tích web. Các nhà cung cấp bên ngoài cũng có thể sử dụng cookie để hiển thị quảng cáo hoặc tích hợp nội dung từ các mạng xã hội, chẳng hạn như các plugin xã hội. Để biết thêm thông tin về các công cụ phân tích web và đo lường phạm vi tiếp cận, vui lòng xem bên dưới trong chính sách cookie này.

Sử dụng cookie để phân tích web và đo lường đạt được

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web của Google Inc. (Google Google). Google Analytics sử dụng cookie để xác định tần suất sử dụng một số khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi và để xác định các ưu tiên. Thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này được tạo bởi cookie được chuyển đến một máy chủ Google ở ??Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để phân tích việc bạn sử dụng trang web, biên dịch các báo cáo về hoạt động trang web cho chúng tôi và thực hiện các dịch vụ tiếp theo liên quan đến sử dụng trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể truyền thông tin này cho các bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc trong phạm vi bên thứ ba xử lý các dữ liệu này thay mặt cho Google.

Bạn có thể hủy kích hoạt Google Analytics bằng cách sử dụng tiện ích bổ sung trình duyệt nếu bạn không muốn phân tích trang web diễn ra. Bạn có thể tải xuống bổ trợ tại đây: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Điều này bổ sung lưu trữ thông tin từ chối của bạn trên thiết bị của bạn phục vụ để phù hợp với việc hủy kích hoạt Google Analytics của bạn. Xin lưu ý rằng loại khác của việc từ chối Out Out Out chỉ dẫn đến việc hủy kích hoạt Google Analytics cho thiết bị và trình duyệt mà từ đó chọn tham gia đã được kích hoạt. Ngoài ra, bạn có thể cần phải kích hoạt lại nếu bạn xóa cookie khỏi thiết bị của mình.

Cookie phổ biến nhất của chúng tôi là:

Tên của cookie Nhà cung cấp cookie Mục đích
Google Analytics Google Cookie này được đặt bởi Google. Nó cho phép trang web của chúng tôi tìm hiểu thông tin về người dùng của chúng tôi, việc sử dụng trang web của chúng tôi, chẳng hạn như thời gian truy cập, các trang được xem, cho dù người dùng đã truy cập trước đó và các trang web đã truy cập trước khi truy cập của chúng tôi.
Facebook pixel Facebook Cookie này được đặt bởi Facebook. Nó cho phép trang web của chúng tôi đo lường, tối ưu hóa và xây dựng đối tượng cho các chiến dịch quảng cáo được phục vụ trên Facebook.
Một tín hiệu Một tín hiệu Cookie này được đặt bởi một tín hiệu. Nó cho phép trang web của chúng tôi nhớ rằng bạn đã đăng ký nhận thông báo đẩy. Nó cũng giúp chúng tôi cung cấp thông báo cá nhân hóa.
Vwo Vwo Cookie này được đặt bởi VWO. VWO đặt cookie trong trình duyệt của người dùng cuối và khách hàng để xác định người dùng. Cookie không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân của bạn. Họ cũng có thể thu thập và lưu trữ thông tin cục bộ trên thiết bị của bạn, sử dụng các cơ chế như lưu trữ web trình duyệt.
Hotjar Hotjar Cookie này được đặt bởi Hotjar. Nó thu thập thông tin phi cá nhân, với mục đích chung là cung cấp cho bạn trải nghiệm trang web tốt hơn, chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật và phân tích xu hướng.
Unboun Catena Media Unbounce là một công cụ giúp chúng tôi xây dựng các trang đích tốt hơn. Cookies Unbounce sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu phi cá nhân sẽ được sử dụng để cải thiện các trang đích và cung cấp trải nghiệm tốt hơn.
Adwords Adwords AdWords được sử dụng để kích hoạt các chiến dịch của Google PPC (trả cho mỗi lần nhấp).
Nhấn đúp chuột Nhấn đúp chuột Nhấp đúp được sử dụng cho các nhà quảng cáo và để quảng cáo trên nhiều máy chủ quảng cáo.
Chính sách bảo mật